ŞİRKİN CEZASI

Şirkin cezası ağırdır. Şirke düşenin:  

1-Ogüne kadar işlediği güzel ameller boşa gider, günahları kalır.

2-İman gittiği için nikahta gider.

3-İman ve güzel ameller gittiği için ebedi cehennemlik olur.

4-Cenaze namazı kılınmaz, onun için dua istenmez, edilmez.

5-Mirascı olamaz.

6-Kestiği hayvanın eti yenmez.

Kur’an’da :”Yeryüzünde gezip dolaşında daha önce müşriklerin akıbetlerinin ne olduğunu görün” (rum:42)

“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamam.”(Nisa 48)

“Meryemoğlu Mesih Alah’tır diyenler kafir olmuşlardır.Halbuki , “Ey İsmailoğulları Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’ a kulluk edin. Bilin ki kim Allah’a ortak koşarsa,Allah ona cenneti haram kılar.Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur.” Demişti

(Maida:72)

-“ Lokman, oğluna öğüt vererek : yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, en büyük zulümdür.”demişti. (Lokman:13) buyurulmuştur.

Bir kutsi Hadiste de : “ kulum bana şirk koşmadıkça,bana dünya dolusu günahla gelse, onu dünya dolusu mağfiretimle karşılarım” buyurulmuştur.( H.H.Erdem,İlahi hadisler:5)

Bu konuda Peygamber (as) da şöyle buyurmuştur:

-“ Allah’a şirk koşarak ölen cehenneme girer” ( Buhari:1/634)

-“ Büyük günahların en büyüğünü size bildireyim mi?,” Evet”.Allah’a ortak koşmaktır.” (B.H.Külliyatı:4/286) cevabını vermiştir.

-“ Yedi helak edici şeyden kacının:  

  1. Allah’a şirk koşmak.
  2. Sihir yapmak.
  3. Haksız yere insan öldürmek.
  4. Yetim malı yemek
  5. Zina etmek
  6. Namuslu kadına iftira etmek.  
  7. Düşmanla mücadeleden kaçmak” (Age:4/286) diye bildirilmiştir.

Kur’an ayetlerin de de şu ifadeler geçmektedir:

-“ İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.”(Muhammet:1)(Hüd:16)

-“ Onlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünyada ki çabaları boşa giden kimselerdir.”(Kehf:104)

Tevbe suresinin 80. ayetinde onlar için af dilenmeyeceği 84. ayetinde de cenaze namazlarının kılınmayacağı, kabri başında dua edilmeyeceği uyarısı vardır. 113. ayettede “ onlar için af dilemek inananlara da yakışmaz, peygambere de yakışmaz.” Buyurulmuştur.  

“Onlara mağfiret dilesen de, dilemesende birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamıyacaktır. “ (Münafikun: 6)

Evet müşrik eğer pişman olup yeniden imana dönmez, şirk kirinden temizlenmezse Allah’ın hükmü budur.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir