MUTLU AİLE İÇİN DENKLİK

Mutlu bir yuva için şartlardan biri de eşler arasında denklik şartıdır. Birbirine aşık olup evlenenlerin aşk heyecanı bitince; eksiklikler, kusurlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor, uyum bozuluyor. Evlilik yürümüyor.

            Dünya ve dünyadaki herşey denklik ve uyum üzerine kurulmuştur. Denklik bozulunca herşey altüst oluyor. Evililikte düzen bozulacak olursa, kavga gürültü dayak cinayet ve boşanma olayları artıyor.

            Denklik denince:

            -İnançta denklik,

            -Nesepte denklik,

            -Malda denklik,

            -İlimde tahsilde denklik

            -Ahlakta denklik            ,

            -Güzellikte denklik,

            -Yaşta denklik gibi bazı hususları özellikle zikretmek gerekir.

            Gazali İhyâ adlı eserinde (c.6/357) şöyle der:

            “Kadının dört yönden erkekten az olması gerekir. Aksi halde kadın erkeği hakir görür

:

            1-Yaşça, 2-Boyca, 3-Malca, 4-Nesepce

            Dört yönden de üstün olmalıdır :

            1-Güzellikçe, 2-Edepçe, 3-Takvaca, 4-Ahlakca

            Eşler arasında denklik olmazsa, geçimde olmaz. Meselâ;

            -Dindar bir kadın, inancı zayıf veya inançsız biri ile evlendirilemez.

            -Meşru iş yapmayan birisi ile evlilik olmaz.

            -Evin geçimini sağlama gücüne sahip olmayanla evlilik olmaz.

            -Kötü alışkanlıkları olanla evlilik olmaz.

-İyi bir aileden gelmeyenle evlilik olmaz.

-Biri çok zengin diğeri çok fakirse, evlilik olmaz. Zengin bir uşak almış olur.

            -Bir alimle bir cahil bir arada olmaz. Anlaşamazlar.

            -Biri ahlâklı biri ahlâksız olursa, güven olmaz.

            -Biri güzel biri çirkin de olmaz. Sevgi, saygı, geçim olmaz.

            -Biri yaşlı biri genç ise olmaz. Genç kadınla evlenen, başkalarının okuması için kütüphane açana benzetilmiştir. Evlilikte yaş farkı çok fazla olmamalıdır. Aynı yaşta da olmamalı, kadın büyük de olmamalıdır. Aksi halde çok sorun çıkıyor, sağlıklı evlilik olmuyor.             Kur’anda konulan ölçülerden bir kaçı da şöyledir:

            -“Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla ehli kitaptan namuslu zina etmemiş gizli dostlar edinmemiş olanlar size helâldir.” (Mâida Sûresi : 5)

            “Hicret eden inanmış kadınları kafirlere geri göndermeyin. Onlar onlara helâl değildir… Kafir kadınları nikahınızda tutmayın…” (Mümtehıne Sûresi: 10)             -“Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınlada ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu mü’minlere haram kılınmıştır” (Nur Sûresi : 3)

            -“Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; temiz kadınlar, temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır…” (Nur Sûresi : 26)

            Peygamber (AS) da şöyle buyurur :

            -“Kadınları denkleri ile evlendirin” (Prof. Dr. H. Döndüren Aile İlmihali :180)

            -“Dengi olanlardan başkası ile kadınları nikâhlamayın” (Age:184) (Prof. Dr. V. Zuhayli İslâm Fıkhı Ans. (9/184)

            -“Kendinize denk olanları seçin onlarla nikâhlanın. (Age:184)

            Dinimizin bu emirlerine göre ; inançlı inançsızla, namuslu namussuzla, ahlâklı ahlâksızla evlenmeyecek, evlendirilmeyecektir. Her yönden denklik olacaktır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir