GÜNAHIN CEZASI NEDİR?

Cenab-ı Allah açıktan günah işleyip günahta ısrar edenleri daha dünyada cezalandırmıştır. Bunun Kur’an’da ve tarihte pek çok örneği vardır.  

Günahların çeşidine ve işleniş biçimine göre bazı günahların cezası hem dünyada hem de ahirette verilir. Müstehcenlik gibi, fuhuş gibi, kul hakkı gibi, ana-babaya haksız yere isyan gibi Allah’ın affetmeyip cezalandırdığı günahlar vardır.  

Günahda ısrar etmek, çekinmeden günah işlemek ve işlediği günahı gizlemeyip anlatmak onunla övünmek günahtır. Tevbe edememek, günahkar için bir cezadır. Ayrıca başkalarının günahının peşine düşmek, yüzüne vurmak da günahtır.  

Günah, Allah’la kul arasındadır.  

Peygamberimiz: “Günahı açıktan işlemekten sıkılmayan, kaçınmayanlar hariç günah işleyenler affolunur.” Buyurmuştur.  

İnancımıza göre günah araştırılmayacaktır. Bir de günahlar ortaya dökülmeyecektir. Gizli kalan günah sadece işleyene zarar verir. Gizlenmeyen günah topluma zarar verir.  

Rasulullah mescitte iken müslümanlardan bir kimse yanına geldi ve şöyle dedi:  

“Ya Rasulallah! Ben zina ettim.”  

Peygamber Efendimiz ondan yüz çevirdi. Bu sefer adam, Peygamberin yüz çevirdiği tarafa geçip tekrar:  

“Ya Rasulallah! Ben zina ettim.” Dedi.  

Peygamberimiz tekrar yüzünü döndürdü. Adam bu itirafı tekrar yaptı. Bu defa Peygamber Efendimiz adamın sözünden hoşlanmayarak:  

“Sen deli misin?” diye sordu. (Müslim Hudut 16/11)

Cüheyne kabilesinin Ğamid soyundan hamile bir kadın geldi ve:  

“Ya Rasulallah! Beni temizle” dedi. Peygamber Efendimiz:  

“Yazık! Yazık! Evini dön de Allah’a tevbe ve istiğfar et” buyurdu. (Age: 22)

Cenab-ı Allah’ın cezalandırdığı insanlardan birkaç örnek verelim: Kur’an’da şöyle buyrulur:  

“Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz kötülükten men edenleri kurtardık.

Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı şiddetli bir azab ile yakaladık.” “Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara: “Aşağılık maymunlar olun dedik” (A’raf sûresi: 165-166)

 • Firavun ve adamları için: “Onlar yoldan çıktı. Biz de onları suda boğduk.” (Zuhruf Sûresi: 55)
 • Lût kavmi için: “Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler. O’da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.” (Hakka Sûresi: 10)
 • Hz. Musa’yı ve Harun’u yalanlaryanlar ve günaha dalanlar için: “Bu sebeple helak edilenlerden oldular.” (Mü’minun: 48)
 • “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şûrâ: 30) buyrulmuştur.  

Aşırı giden ve günah işleyen Ad, Semud, Lût, Nuh’un kavmi, Pompe halkı, Pamukkale halkı, Antakya halkını Allah işledikleri günahlar yüzünden cezalandırmıştır.  

Cezalardan biri de manevi kirlenmedir. Bunu peygamberimiz (SAV) şöyle ifade eder:  

 • “Mü’minler bir günah işleyince kalbte kara bir leke oluşur. Eğer günah sahibi pişman olur, tevbe ederse, o siyah nokta kaybolur. Eğer günahı arttırırsa, siyahlık büyür, nihayet bütün kalbi karartır (Ramuz-el-E’hadis: 26/9)  

Ayette de: “Onların yaptıkları günahlar kalplerinde pas oluşturur.” (Mutaffifin: 14)  

 • “Onların kalplerini mühürleriz, onlar gerçekleri görüp işitemezler” (A’raf: 100) buyrulmuştur.  

Bir kaşık maya, bir tencere sütü değiştirir. Eğer maya ekşi ise, bir tencere yoğurt ekşi olur.

işte günah da az da olsa insanın mayasını bozar.  

Diğer bir ceza da: İnanamamaktır. İnansa da ibadet edememektir. Bu günahların etkisindendir. Biri Musa Peygambere:  

 • Hani benim cezam? Demiş. Cenab-ı Allah da:
 • Biz ondan inanmanın ve ibadet etmenin zevkini almadık mı? bundan daha büyük ceza mı olur. o daha ne bekliyor” diye vahyeder.  

İnsanın günahlarına ceza olarak şunlar da olabilir:  

 • Allah’ın yanında değerinin kalmayıp terk edilmesi,  
 • Allah’ın ikramından, ihsanından mahrum olmak,  
 • Sıkıntılı zevksiz bir hayat yaşamak,  
 • Acı veren kötü ber ölümle ölmek,  
 • Son anda imanını şeytana kaptırmak,  
 • Cehennem çukuru olan kabirde kıyamete kadar azap çekmek,  
 • Sıratı geçememek, amel defterini sağdan alamamak ve hesabı kolay verememek,  
 • Allah’ın affından, peygamberin şefaatinden mahrum kalmak ve cehennemi boylamak.  
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir