İLAHİ CEZA

            Cenab-ı Allah azan her kavmi cezalandırmıştır. Hele zina gibi pis bir işle azanları asla affetmemiştir.

            A’raf Sûresinin 80-84 ayetlerinde Lut kavminin bu işi yaptığı ve bu yüzden azgın bir kavim olduğu, üzerlerine azap yağmuru yağdırıldığı bildirilir.

            Hud Sûresinin 82. ayetinde de ceza olarak, oturdukları yerin altı üstüne geldiği, üzerlerine taş yağdığı haber verilmektedir.  

            Rabbim 79 yılında Roma İmparatorluğu’nun en büyük ve en lüks şehri olan Pompei halkını da, işledikleri fuhuş yüzünden cezalandırmıştır. Bir taraftan deprem, bir taraftan kabaran deniz, diğer yandan da püsküren Vezüv yanardağı ile kıyamet sahnelerini andıran cezalarla cezalandırmıştır.

            Hem burada insanlar taşlaşmış, hem de Lüt kavminin helâkı sırasında taş yağmış ve Lütun hanımı dahil taşlaşma olayı olmuştur.

            Cenab-ı Allah, Tahrim Sûresinin 6. ayetinde kendimizi ve çoluk çocuğumuzu, yakacağı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından korumamızı emrediyor.

            Allah, azıgın insanları, rahmet olan yağmurla bile cezalandırıyor. Çeşitli şekilde depremle, âfâtla, fırtına ile AIDS gibi hastalıklarla uyarıyor, ikaz ediyor. Rızkımızı daraltıyor, sıkıntılar veriyor.

            Hz. Ebu Bekir (ra) : “Fuhuş yapan bir kavme Allah umumi belâ verir” der. Çünkü görevini yapması gerekenler yapmazsa, onlarda cezalandırılır.

            Hz. Peygamber : “Bir beldede zina ve faiz yayılırsa o belde halkı Allah’ın gazabına hak kazanmış olur” (Ramuz:53/17)

            -“Üç kimsenin lâ ilâhe illallah sözü kabul edilmez :

1.Livata yapan yaptıran erkekler

2.Birbiriyle ilişki kuran lezbiyen kadınlar.

3.Zalim devlet adamı

-“Livata çoğaltığı zaman Allah o toplumdan yardımını keser. Onlara asla yardım etmez.”

-“Dört kişi, Allah kendilerine gazap etmiş olarak günlerini geçirirler :

1-Kadınlara benzeyen erkekler.

2-Erkeklere benzeyen kadınlar

3-Hayvanlarla cinsi temasta bulunanlar

4-Birbirleri ile temasta bulunan erkekler.”

Bir ilâhi ceza da ne ekersen onu biçersin. Sen başkalarının namusunu kirletirsen, senin de namusun kirletilir, sen başkalarını aldatırsan, seni de aldatırlar.

Hz. Peygamber şöyle buyurur :

            -“Ana babanıza iyilik edin ihsanda bulunun ki çocuklarınız da size itaat etsin, saygı göstersin. Siz iffetli ve namuslu olur ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun.” (Seçme Hadisler : 143/111)

-Hz. Peygamber : “Zinadan kaçının onda, dört çeşit zarar vardır :

1-Yüzün nurunu alır.

2-Rızkı daraltır.

3-Allahın gazabını çeker.

4-Ebedi cehennemde kalmaya sebep olur. İlâhi cezaya bakın… Bir başka hadiste de -“Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmaz” buyurmuştur.

            Dikkat edilecek olursa felaketler, hep günah ortamlarına, günahların işlendiği zamanlar ve günahkârlar üzerine gerçekleşmiştir.

            Zinanın hem dün hem de ahirette cezası vardır.

Hz. Peygamber (SAV) şöyle bildirmiştir :

            -“Yedi kat gök, yedi kat yer ve dağlar zina eden yaşlılara lânet eder. Zina edenlerin kokusu cehennem halkına eza verir.” (Ramuz : 100/11)

            Hz. Peygamber, miraca çıkarken, Cebrail (AS) ile bir yere gelirler. Peygamber der ki : -“Fırın gibi bir yere geldik, içerden gürültüler ve sesler geliyordu. Gördük ki, içerde bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var. Aşağıdan bir alev yükseliyordu, onları yakıyordu. Alev değdiğinde çığlık koparıyorlardı. Bunlar kimdir” dedim. Cebrail :

            -“Zina edenlerdir” dedi. (K.Sitte 3/428)

-Ebu Hureyradan nakledildiğine göre Hz. Peygamber, miraca çıkarken avret yerlerinde bir yama ile hayvanlar gibi otlayan bir topluluğa rastladığını ve Cebrail’in : “Bunlar zina edenlerdir” dediğini nakleder. (K.Sitte : 15/269)

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir