TEDBİRSİZLİĞİN SONU İNTİHAR OLUR MU?

Bir kimse kalp, tansiyon, şeker gibi bir hastalığa tutulmuş, yemesine içmesine dikkat etmez, ilacına dikkat etmez, kasti hareket eder ve ölürse, intihardır, intihar etmiş olur. Hız sınırını aşar, yolun kenarını […]

YAŞLI, ACI ÇEKEN BİRİNİN ÖLDÜRÜLMESİ İNSANİ GÖREV MİDİR?

            Ötenazi Yunanca’da kolay ölüm demektir.             Bu nedenle kimsesiz, yuvalarında, hastanelerde veya evlerinde yalnız ihtiyarları öldürüp “ben iyilik yaptım, insani görevlerimi yaptım” diyenler oluyor.             İnsan öldürmek savaş ve […]

İNTİHAR KURTULUŞ YOLU MUDUR?

            İnsanın hata etme zaafı vardır. Hatasız kul olmaz. Önemli olan hatayı anlamak ve hatadan dönmektir. İslam’da tevbe kapısı her zaman herkese açıktır. Günah işleyen, eksik yapan, fazla yapan yani […]

KİMLER İNTİHARA MEYLEDİYOR?

            Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına göre dünyada her kırk saniyede 1 kişi intihar ediyor. Bu artış nedeniyle 10 Eylül intiharı önleme günü olarak ilan edilmiştir.             Dünyanın bazı ülkelerinde intihar […]

İNTİHAR EDENİN CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

            Dinde intihar büyük günahtır. İntihar Allah’ın yarattığını ortadan kaldırmak demektir. Bunun için intihar korkunç bir cinayettir. İnsanın haline razı olmaması, sabretmemesi Allah’a isyandır.             Bir kimse inancımıza göre ölüme […]

ÇOCUKLARIMIZ NEDEN İNTİHAR EDİYOR?

      Bugün tek sebep yok, bir çok sebep var. Çocuklarımızı intihara götüren belli başlı sebepler şunlardır: Sağlam bir inanç olmayışı, inancın gereği görevlerini yapmaması, hayata bir mana verememesi, niçin yaratıldım,vazifem […]

İNTİHAR OLAYLARININ SEBEPLERİ

            İntiharın en önemli sebebi yapılan açıklamalara göre inanç ve maneviyat yokluğudur.             Batman ilimizde intihar olayları artınca yapılan araştırma sonunda şu sebepler sıralanmıştır: İnanç boşluğu, bunalım, Yanlış evlilikler, Karma […]

MEDYA İNTİHARI TIRMANDIRIYOR

            Sosyal ekonomik şartların ağırlaşmasıyla ve dini inancın, ahlak anlayışının zayıflamasıyla her geçen gün intihar olayları artmaktadır. Bugün insanımızın büyük bir kesimi boşluktadır. Aile bağları zayıflamış, idealler sönmüş, stresi, bunalımı […]

İNANÇ BOŞLUĞU İNTİHAR NEDENİDİR

            Uzmanlar, intihar olayının kişinin inanç boşluğundan kaynaklandığı görüşündedir. Ahiret inancı olmayanların veya inancı zayıf olanların intihara daha çabuk yöneldiklerini ifade etmişlerdir. (10-05-1995 Zaman)             İntihar, her geçen gün tırmanıyor. […]