İNTİHAR KURTULUŞ YOLU MUDUR?

            İnsanın hata etme zaafı vardır. Hatasız kul olmaz. Önemli olan hatayı anlamak ve hatadan dönmektir.

İslam’da tevbe kapısı her zaman herkese açıktır. Günah işleyen, eksik yapan, fazla yapan yani hata eden tevbe etmeye çağırılır.

            İnsan telafi yoluna gitmeyerek intihar yolunu seçerse, hiç bir şeyden kurtulamaz, aksine problemleri artırır. Yakınlarını sıkıntıya sokar. Suç işlediği için de ahirete günahkar gider.  

            İntiharı önleme merkezleri ile de önlenmez. İntihar bugün körükleniyor. İntihara sebep olan ahlaksızlığın ve maneviyatsızlığın önüne geçilmezse, intihar önlenmez. Çiçeği susuz bırakırsanız ne olur? Çiçek kurur. Su yerine gübre verirseniz ne olur, yanar…Bu gün toplum madde ve mana dengesini yitirmiştir. Bir çok kesimde inanç lüzumsuz görülmektedir.

            Çare nedir? Dengeli insan yetiştirmektir. İnsanı hayata ve insanlara bağlayan inanç kazandırmak, aile yuvalarını huzur duyulan yerler haline getirmektir.

            Bazılarının iddia ettiği gibi çare ileri teknoloji değildir. Bu gün en çok intihar olayları gelişmiş ülkelerde ve zengin kesimlerde olduğu unutulmamalıdır.              Çare paylaşımcı toplum oluşturmaktır. Dünya ve ahiret dengesini kurmaktır. İslam’da bir ölçü vardır. İslam Peygamberi şöyle buyurur:

  • “Kendinizden üsttekilere bakıp imreneceğinize, kendinizden aşağıdakilere bakıp halinize şükredin, mutlu olun”

Bazı çevrelerde insanın ruhi ve manevi yönü hiç dikkate alınmıyor. İşte bu yolla insan içine düştüğü sıkıntı ve bunalımdan kurtulamıyor. İnsanlık her zaman Allah’a teslimiyetin ve dinin vereceği huzura muhtaçtır. Çünkü insan diğer canlılar gibi karnı doyunca problemleri bitmiyor. Ruhunda, beyninde doyması lazım ki mutlu olsun.

            Bugün stresi aşmak ve bunalımdan kurtulmak için insanımızın ibadetlere ve ibadet sevabı olan davranışlara ihtiyacı vardır. Din eksenli bir hayat insanı daha çok mutlu edecektir. Dini insan hayatından çıkarın atın, hayat zehir olacaktır. Her şey bomboş ve manasız görünecektir.

            İntiharları önlemek için insan, yalnız ve sahipsiz bırakılmamalıdır.

  • Büyükler intiharı düşünmemelidir ki, küçükler örnek almasın.
  • İnsan içinde bulunduğu noktayı son nokta kabul etmemeli , geri dönüşü denemelidir.
  • Bunalım dönemlerinde ve ergenlik çağına geçiş sıralarında, arkadaşlık konularında gençler yalnız bırakılmamalıdır.
  • Acılar insanı intihar ettirmemelidir. Aksine olgunlaştırmalıdır, ders almasını sağlamalıdır.
  • Güneş her gün yeniden doğar. Geri geri gidip geçmişin acılarına, olaylarına takılıp kalınmamalıdır. Acıları tazeleyip durmanın hiçbir faydası yoktur.
  • Devlet; koruyuculuk, kollayıcılık görevini noksansız yapmalıdır. İnsanımızı kendi haline terk edip, “ne halin varsa gör” dememelidir.
  • İçinde yaşadığımız aileyi sevgi, saygı duyulan yerler haline getirirsek, toplumu hoşgörülü toplum yaparsak bundan herkes mutlu olacaktır.
  • Allah’ın kullarına talimatı var. Eğer ona uyulursa acılar zevke dönüşür ve Allah kulunu terk etmez. Eğer insanlığın mutluluğu için gönderilen Hz. Peygamber’e uyulacak olursa mutlu olmamak için neden olmaz.
  • Her şeyin başı insanın anlayışı, yaşayışı ve alışkanlıklarıdır. Eğer yüzünü kızartacak bir şey yapmazsa, başı ağrımaz. Dansöze, şarkıcıya özenmedikten sonra insan değişmez. Kimse de değiştirmez.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir