ZİNA SAYILAN DAVRANIŞLAR NELERDİR?

            1.Allah’ın yasakladığı temaslar :

            -Bakmak,

            -Dokunmak,

            -Tokalaşmak,

            -Öpmek,

            -Adet, nifas hallerinde temas,

-Hastalıklı olan eşle ilişki,

-Nikâh dışı temas,

-Gizli, geçici nikâhla ilişki.

2.El öpme : Dinin emri değildir. Bakmanın haram olduğu kimseye dokunmak da haramdır.

            “Hz. Peygamber, hiçbir kadınla tokalaşmadı, eli bir kadın eline değmedi” Hz. Aişe böyle der.

            3.Teşhircilik : Çocuk buluğ çağına geldiği andan itibaren örtünecektir.

            Kur’an’da : “Habibim kadınlara söyle ziynetlerini ve ziynet yerlerini teşhir etmesinler, örtülerini örtsünler” (Nur :31)

            Teşhircilikde tahrik vardır. Bir kötülüğe sebep olan kadında günaha girer, hem de iki kere. Baktırdığının günahını da ona yazarlar.

4.HOMOSEKSÜELLİK (LİVATA-LÛTİLİK)

            Hz. Peygamber : “Ümmetim üzerine en çok korktuğum şey, Lut kavminin yaptığı işi yapmalarıdır” (Tıbbi Nevebi Ans. : 2/440) demiştir.

            Şuarâ 165-166’da böyle bir ilişki kuranlar için : “Sınırı aşmış”, “Sapıklar” ifadesi kullanılmaktadır.

            Hz. Peygamber : “Lut kavminin iğrenç işini yapan mel’undur” (K.Sitte : 5/203) demiştir. Bir hadiste de:

            -“Kadına arkadan yanaşan mel’undur” (K.Sitte :5/203)

            Bakara 223 : “Kadınlarınıza önden yaklaşın” buyrulur.

            Bu lânetli işi yapanlara Allah rahmet nazarı ile bakmaz. Bu işi yapanların manevi yönüde olmaz. Doğan çocukları sakat olur, hayâsız olur. Allah, bu işi yapan Lut kavmini nasıl helâk ettiyse, kıyamete kadar da cezalandıracaktır.

5.SEVİCİLİK-LEZBİYENLİK

            Hz. Peygamber : “Erkek, erkeğin avret yerine, kadında kadının avret yerine bakmasın. Erkek erkekle, kadında kadınla bir örtü içinde bulunmasın” (Müslim 1/266)

            -“Kadın kadına muhabbette bulunursa ikisi de zaniye olur. Erkek erkeğe münasebette bulunursa, onlarda zanidir” (Ramuz 465/13) demiştir.

Hz. Peygamber şöyle buyurur :

“Ümmetim beş şeyi helâl addederek benimserse, tarumar olur”

1.Lânetleşirlerse,

2.İçki içerlerse,

            3.Erkekler ipek kullarılarsa,

            4.Çalgı ve dansöz edinirlerse,

            5.Erkekler ve kadınlar kendi cinsleri ile yetinirlerse. (K.Sitte :7/276)

6.İSTİMNA-MASTURBASYON-EL İLE EVLİLİK

            Hz. Peygamber : “Elle boşalan lânetlidir.” Buyurmuştur.

            Hanefilere göre zinaya düşme tehlikesini önlemek için olursa, değilse haramdır. Dört mezhepdede haram (Halil Günenç GMF 2/235) İbn-i Abidin zevk için istimna haramdır” der.

            Hele alışklanlık haline getirilirse vebâli daha da ağırdır. Çünkü; Doktorların ifadesine göre hem ruhi hem de fiziki zararları vardır. Meselâ;

            Elle boşalma insanı halsiz yapar, ani boşalmalara sebep olur. Erken inzal olur ki, evlilik hayatında tatminsizlik olur. Erken yaşlarda nefsi ölür, cinsel hayatı sona erer. Kısırlığa neden olur. Sık sık başvurulursa insanı şehvetperest yapar.

            Çare; Bir genç, tahrik eden ortamdan kaçınmalı, müstehcenlikten uzak durmalı, iyi arkadaşlar edinmeli, kız erkek arkadaşlıklarında sınırı aşmamalı, en önemlisi de namaz ve oruç gibi ibadetlere sarılmalı, dilinden Allah’ın adını eksik etmemelidir.

            TV’nin tahrik edici, müstehcen, akla cinsi ilişkiyi getiren programlardından uzak durmalıdır.

            -Müstehcen gazete dergilerden uzak durmak.

            -Evine müstehcen resimler asanlar daha çabuk tahrik olurlar.

            -Birçok şeyide akla getirmemek en güzel yoldur.

            7.Tüp bebekte, yabancı bir erkeğin sperminin alınmasında zina suçu vardır. Çünkü kadın üzerinde de koca üzerinde de olumsuz etkiler yapar. Hatta kocanın spermi ölümünden sonra nakledilse zina anlamı olur. (Aile İlmihali 555, H. Döndüren)

            8.Rahme erkek doktorun elinin değmesi ve kadının kokular sürünerek ilgi çekmesi, guslü gerektirir. Çünkü şehvetle baktırmış, günaha girmiş ve başkalarını da günaha sokmuştur. Çünkü; her organın zinası vardır, yıllarca yüzü gülmemiş bir teyzemiz soruyor :

-Tecavüze uğrayan kadının durumu nedir?

Eğer bir kadın zorla tecavüze uğradıysa o, mazlumdur zina suçu aranmaz.

Tecavüzden sonra evlenilsede, nikâh öncesi işlenen günahların cezası kalkmaz.

Eğer, tecavüze uğrayan giyimiyle, konuşmasıyla, davranışıyla, akla getirici, meylettirici ve tahrik edici davrandıysa veya ümit verdiyse oda günaha girer.

            Çocuk kalırsa onu düşürmek aldırmak caiz mi?

            “Ana karnında çocuk canlandıysa, insan sınıfına girdiyse caiz olmaz. Çocuk 4 ay olunca canlanır. Suçlu ana-babadır. Çocuk değil. Zamanında olmazsa cinayet olur. (H. Günenç 2/294)

            Çocuğu ana kabul etmez, ailesi kabul etmez, sonu terk olacaksa 2. aydan önce aldırılabilir. Çünkü bu durumda kan pıhtısı halindedir, şekillenmemiştir.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir