ZİKRİN FAYDALARI

Zikrin birçok faydaları vardır. Her şeyden önce Cenab-ı Allah’ın “Zikredin” emri yerine getirilmiş olur ki Allah’ın rızası ve sevap kazanılmış olur.

Zikir, zikredenin kurtuluşuna neden olur. Azabdan kurtulur, cennete girmeyi hak eder.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anınki başarıya erişesiniz” 8Enfal.45)

Bir ayette de:

“Allah’ı çok zikreden kadınlar ve erkekler var ya; İşte Allah bunlar için büyük bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır” (Ahzab:35)

**

Zikrin sevabına denk başka bir şey yoktur.

Peygamber (as) şöyle buyurur:

“İçinde Allah’ı zikredilen evin durumu ile zikredilmeyen evin durumu ölü ile dirinin farkı gibidir.” (Râmuz:391/2)

**

“Dünya ve dünyadakiler itibarsızdır. Ancak zikreden ve ona yardımcı olanlarla, alim ilim öğretenler hariç” (Tirmizi Zühd:14) Allah Rasulü zikrin üstünlüğünü böyle ifade etmiştir.

**

Bir kutsi hadiste zikrin insanı Cenab-ı Allah’a yaklaştırdığını bildirmiştir şöyle buyrulur:

“Ey Ademoğlu! Beni yalnız zikredersen, bende seni yalnız zikrederim. Sen beni bir topluluk içinde zikredersen, bende seni daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Eğer bana bir karış yaklaşırsan, bende sana bir arşın yaklaşırım. Eğer bana bir arsın yaklaşırsan, bende sana bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirsen bende sana koşarak gelirim.” 8Râmuz:514/4)

Diğer bazı faydalarını da kısaca şöyle sıralayabiliriz:

-Zikir, Allah’ın gazabını söndürür, affını sağlar.

-Zikir, insanı boş laftan kötü düşünmekten ve kötülük yapmaktan alıkor.

-Zikredenin ölümü kolay olur, imanla gitmesini sağlar. Cennet nimetlerine kavuşturur.

-Zikir kalbe huzur verir, üzüntü ve kederi giderir.

-Zikir, rızkı arttırır ve insanı sevimli kılar.

-Zikir, Allah’ın rızasını, sevgisini kazandırır.

-Zikir, dil başta olmak üzere organları günah işlemekten alıkor.

Rad Suresinin 28. Ayetinde ne güzel ifade edilmiştir. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

“İman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenler, bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”

Zikir, insandaki sıkıntıyı üzüntüyü giderir, stresi önler, erken bunamaya mani olur.

Zikir, boş vakti önler, Allah’la olmayı sağlar. Allah’la olduğu için kalbe huzur verir, yüzü nurlandırır.

Zikredeni Allah sever ve kullarına sevdirir.

Zikreden dünyada huzur bulur, kıyamette de kurtuluşa erer.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir