ZİKRİN FAYDALARI

Zikrin pek çok faydaları vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz :

Peygamberimiz : ―Allah’ı zikir kalblerin şifasıdır‖ demiştir.

Zikir, insanın derecesini yükseltir; şehitler, salihler derecesine ulaştırır.

 • ―İnsanı kabir azabından kurtaracak, Allah’ı zikretmekten daha üstün bir ameli olmaz.‖ (Age:439)
 • ―Zikir, şeytanın gücünü kırar, Allah’ın rızasına neden olur, kalbten üzüntüyü siler, kalpte huzur, sükun meydana getirir, kalbi ve yüzü nurlandırır. Zikir, sahibine sevimlilik kazandırır, Allah’ın sevgisini kazandırır. Zikir, insanı hatta etmek, günah işlemekten uzaklaştırır. Zikir, azabtan kurtarır.‖ (Age:452)

Zikir, insanın kalp gözünü açar, insanı Allah’a yaklaştırır. Zikir, insanı sıkıntıdan kurtarır, şeytanı defeder. Zikir, rızkın artmasına da neden olur. Gaflete düşmekten alıkor, vaktin boşa gitmesini önler, kötü şeyler düşünmekten alıkor, gıybet iftira gibi günahların işlenmesini önler.

Zikir, bir bakıma tevbedir, şükürdür, hamdtir, ibadettir. Allah’a zikirle yaklaşılır, zikirle ulaşılır.

Zikir,kulun azabtan kurtulup affedilmesine neden olur.

Bir Kutsi Hadis‘te Rabbimiz şöyle buyurur:

 • ―Kulum beni andığı ve dudakları benim için kıpırdadığı an, Ben kulumla beraberim‖

(K. Sitte:17/505)

–         ―Ademoğlu kendisini Allah’ın gazabından kurtaracak zikirden daha üstün bir amel işlemedi.‖ (Altınoluk Sohbetleri:1/71)

Zikirden yüz çevirenler için ise Kur’an’da şöyle buyurur:

 1. ―Münafıklar, Allah’ı pek az anarlar‖ (Nisa:142)
 2. ―Kim benim zikrimden yüz çevirirse, ona dar geçim vardır‖ (Tâhâ:124)
 3. ―Kim Rabbini zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.‖ (Zuhruf:36)

Hz. Peygamberin ifadesiyle :

 1. ―Zikretmek, cihaddan da üstündür. Zikir Kur’an okumaktan da üstündür― (K.Sitte:6/208)
 2. ―Kulun Allah’ın azabından kendini kurtarmada zikirden müessir  bir amel yoktur.‖

(K.Sitte:6/1947)

 • ―Sabah akşam Allah’ı zikretmek Allah yolunda kılıç kırmaktan hayırlıdır.‖ (Ramuz:346/12)
 • ―Cihadda kılıç kırılsa da, zikir daha hayırlıdır.‖ (Ramuz : 376/8)
 • ―Allah’ı zikreden bir kavim yoktur ki, melekler onları sarmasın ve rahmet kaplamasın, onlara sekinet inmesin ve Allah onları meleklerin arasında yâd etmesin, olmaz.‖ (Ramuz:386/9)
 • ―Hiçbir kavim yoktur ki, Allah rızasını talep ederek, Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretsinler de, semadan bir münâdi onlara şöyle nidâ etmesin:Mağfur olarak kalkınız, seyyiatınız hasenata tebdil edilmiştir.‖ (Ramuz:386/10) (Günahlar sevaba çevrilmiştir.)
 • ―Zikrin en faziletlisi (Lâilâhe illallah) demektir.‖ (İbn-i Mace Edep:55)
 • ―Son sözü (Lâ ilâhe illâllah) olan kimse cennete girer.‖ (Buhâri, Cenaiz:1)

Bir müslüman için Allah’ı zikredebilmek en büyük şeydir, mükafatı da büyüktür.

 • ―Allah’ın zikredenleri araştıran özel melekleri vardır.‖ (K.Sitte:6/195)
 • ―Günde yüz defa (Sübhanallah) diyene bin iyilik yazılır. Bin günahı bağışlanır.‖ (Müslim, Zikir:37)

Görülüyor ki; zikir, nefsin ve şeytanın gücünü kırar. İnsana huzur verir ve insanı Allah’ın sevgili kulu haline getirir.kalbi ve gönlü uyanık ve diri tutar. Allah’ın gazabını söndürür. Kalbin pasını siler,kalbi güzelleştirir, yüzü nurlandırır. Zikredenin ölümü kolay olur. İmanla gitmesine neden olur. Çünkü Kelime-i İehadeti ve Kelime-i Tevhidi söylemekte zorluk çekmez.

Tesbihin strese çare olduğu, sabırlı olmayı sağladığı da bir gerçektir.

Hele köşesinde oturan yaşlılar için tesbih, zikir ilâç gibidir. Canları sıkılmaz, canda sıkmazlar, etrafına ―Allah razı olsun‖ der dururlar. Dil alışkanlığı olduğundan son anda Kelime-i Tevhid ve Kelime-i İehadet getirmekte zorlanmazlar, güzel bir ölümle bu dünyadan ayrılırlar.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir