ZİKRİN ÇEŞİTLERİ

Zikir Allah’ı anmak, Allah‘la beraber olmaktır. Allah’ı dil ile zikrederken, Allah’tan gafil olmamalıdır. Kalp ve dil birlikte zikretmelidir. Elde 99‘luk tesbih, gözü gönlü orda burda olmaz.

Zikrin özü, ―Allah‖ demektir. Esmâül Hüsna‘yı anmak zikirdir. Namaz zikirdir. ―Beni anmak için namaz kıl‖ (Taha:14) buyruluyor. Her namazın ardından 33‘er defa tesbih çekmek zikirdir. (R. Salihın:3/28-59)

Ebu Hureyre (ra.) :

Fakir muhacirler bir gün peygambere (s.a.) gelip:

―Zenginler yüce dereceleri, ebedi nimetleri kazandılar‖ dediler.  

Rasulü ekrem (s.a.) :

―Ne yaptılar?‖ deyince

―Onlar bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor fazla olarak sadaka veriyorlar,biz veremiyoruz.‖

Bunun üzerine Rasulü ekrem (s.a.) :

 • ―Size bir şey öğreteyim mi ki, bu sayede sizden önde gidenlere yetişirsiniz. Hatta ileri de geçersiniz.‖
 • ―Sizden sonra sizin yaptıklarınız gibi yapmadıkça sizden faziletli olamazlar‖ buyurdular. Onlar da :

―Evet öğretiniz Ya Rasulallah‖ dediler.

Rasulallah (s.a.) :

―Her namazın sonunda otuz üç kere <Sübhanallah>, <Elhamdülillah>, <Allahü Ekber>‖ dersiniz‖ buyurdular.

 • Haramdan sakınan, sakındığı ölçüde zikirdedir.
 • Ticari hayatta dürüst olan, zikirdedir.
 • Hayatını İslâm‘a göre düzenleyen, zikirdedir.
 • Peygamberin sünnetine uyan, zikirdedir.
 • Hayırlı faydalı iş işleyen, zikirdedir.
 • Tevbe etmek, şükretmek, zikirdir. Dua eden, zikirdedir.
 • Besmele zikirdir. Kur’an’da : ―Ulu Rabbinin adını tesbih et.‖ (Vak‘a:74) buyrulur.

Hz. Peygamber :

 1. ―Yâ Hafsa, çok sözden sakın. Zira zikrullahsız çok söz kalbi öldürür ve Allah’ı çok zikreden sözde kalbi ihya eder.‖ (Ramuz:496/11) demiştir.
 2. ―Sizden biri, ailesi ile beraber olunca <Bismillah> derse ve <İeytanı bizden uzaklaştır> derse, ondan olan çocuğa şeytan zarar vermez.‖

Kur’an okumak zikirdir. Kur’an, kendini okuyan için şefaatçi olacaktır. Peygamber şöyle der:

 • ―Kıyamet günü Kur’an, rengi uçuk bir adam gibi gelir, okuyana, <Seni gece uykusuz, gündüz susuz bırakan benim> der.‖ (K.Sitte:17/504) şefaat eder.

Peygambere salat ve selâm bir zikirdir. Kur’an’da : ―Allah ve Melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey Müminler, sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin‖ buyrulmuştur. (Ahzab:56)

 • İükür, zikirdir. Cenab-ı Allah, bir kutsi hadiste şöyle buyurur : ―Beni zikrettikçe şükürdesin, unuttukça küfürdesin.‖ (Ramuz:327/4) Yani günahtasın.
 • İstiğfar etmek zikirdir. Allah Rasulü şöyle buyurur : ―Kim amel defterinin kendisini sevindirmesini isterse, istiğfarı çok etsin.‖ (Ramuz:396/14)

         ―Ben günde yüz kere Allah’a istiğfar ediyorum.‖ (K. Sitte:17/512)

 • Dua zikirdir. Allah : ―Bana dua edin, duanızı kabul edeyim‖ buyuruyor. Hz. Peygamber de şöyle buyurur :  
 • ―Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.‖ (Büyük Hadis Külliyat)
 • ―Dua ibadetin özüdür.‖ (Age:5/235)
 • ―Kime dua kapısı açılırsa, Ona rahmet kapıları açılır. Dua, belâya karşı koyar,kazayı önler; onun için duaya sarılın.‖ (Age:5/235)
 • ―Dua, müminin silahıdır.‖ (Age:5/235)
 • ―Allah, kendisinden istemeyene gazab eder.‖ (Age:5/239)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir