ZİKRETMEYEN, BİRÇOK ŞEYDEN MAHRUM KALIR

Cenab-ı Allah : ―Kim beni zikrimden yüz çevirirse ona dar geçim vardır‖ (Ta Ha:124) buyurmuştur.

Bir başka ayette de : ―Münafıklar Allah’ı pek az anarlar.‖ (Nisa:142) Az zikretmek münafıklık alameti sayılırken Ya hiç zikretmezsek, o zaman ne oluruz?

―Ey İman Edenler, sizi mallarınız, çocuklarınız Allah’ı anmaktan ve ibadetten alıkoymasın. Malları veya çocukları Allah’ın zikrinden alıkoyduğu kimse, hüsrana düşen kimsedir.‖ (Münafikûn:9) denmiştir.

Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyurur :

  1. ―Bir kimse bir yerde oturur da Allah’ı zikretmeden kalkarsa, Allah’a karşı eksik iş yapmış olur. Bir kimse yatağa yatarda orada Allah’ı zikretmezse, yine eksik iş yapmış olur.‖ (R.Salihın:822)
  2. ―Herhangi bir toplulukta bir mecliste oturup da Allah’ı zikretmez, peygambere salavat getirmezse, bu meclis onlar için bir eksiklik olur. Allah dilerse onları azab eder, dilerse mağrifet eder.‖ (R. Salihın:839)
  3. ―Bir toplantıdan Allah’ın adını zikretmeden kalkanlar merkep leşinin etrafından dağılan kargalar gibi dağılmış olurlar.‖ buyrulmuştur.

Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın eti yenmez. Allah’ın adını anmadan yapılan işin hayrı yoktur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir