ZİKREDENLERİ MELEKLER KUŞATIR

Allah’ı zikreden Allah’ın yardımını rahmetini, affını görür. Allah’ı zikrettikçe Allah da onu zikreder.

Bunu peygamber (as) şöyle ifade etmiştir: “Bir topluluk oturup Allah’ı zikrederse, melekler onların etrafını sarar. Allah’ın rahmeti onları kuşatır. Onların üzerine yardım iner. Allah onları meleklerin yanında anar.” (Müslim zikir:39)

Peygamber (as)ın şöyle anlattığını Ebu Hureyre (ra) şöyle nakleder:

“Peygamber (sav) bir gün şöyle buyurdular: Allah’ın yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır: Allah’ı zikredenleri rastlarlarsa, birbirlerini çağırırlar. Meleklerin hepsi onları kanatları ile kuşatarak gök yüzüne kadar yükselirler.

Allah onların halini bildiği halde onlara sorar:

-Kullarım ne diyorlar?

-Seni zikrediyorlar” derler.

Allah sorar melekler cevap verir:

-Onlar beni gördüler mi?

-Hayır

-Ya görselerdi ne yaparlardı?

-O zaman çok daha ibadet ederler. Çok daha zikrederlerdi.

-Onlar ne istiyorlar?

-Cennet arzuluyorlar.

-Peki onlar cenneti gördüler mi?

-Hayır görmediler.

-Ya görselerdi ne yaparlardı?

-Cennet için daha çok çalışırlardı.

-Neden kaçınıyorlar?

-Cehennemden kaçınıyorlar.

-Onlar cehennemi gördüler mi?

-Hayır görmediler.

-Ya görselerdi ne yaparlardı?

-Görselerdi daha şiddetli kaçınırlardı” derler.

Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

-Sizi şahit kılıyorum onları afettim: Peygamber (as) şöyle devam eder:

-Bir melek: onlardan bir günahkar başka bir iş için onlara uğramıştı, oturuverdi der.

Allah’ü Teala şöyle buyurur:

-Onlarla beraber olan o kişiyi de af ettim” buyurur” (Buhari daava:66)

İşte zikretmenin, zikredenlerle olmanın mükafatı bu.

Kim kimi sever, kimin yolunda olursa, onunla beraber haşrolunacak. Onunla beraber hesaba çekilecektir.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir