ZİKİRSİZ HAYAT

Zikir, âlemleri yaratan Cenab-ı Allah’ı ve O’nun nimetlerini hatırlamak demektir. Zikrin zıddı, yaratanı, verdiği nimetleri, ihsanlarını unutmak demektir.

İnsan unutkan, isyankar bir varlık olduğu için Cenab-ı Allah bir çok ayette insanı uyarmış ve ikaz etmiştir:

Şöyle buyurur Cenab-ı Allah:

“Münafıklar Allah’ı pek az anarlar: (Nisa:142)

**

“Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa yanından ayrılmayan şeytanı ona musallat ederiz.” (Zuhruf.36)

**

“Allah’ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir bir sapıklık içindedirler.” (Zümer.22)

**

“Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardandır.” (Münafıkun:9)

**

“Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, rabbin onu git gide artan çetin bir azaba uğratır.” (Cin:17)

**

“Kim beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak hasredeceğiz. (Ta-Ha:124)

**

“Allah’ı unutanlar gibi olmayın.” (Haşır:19)

Müslüman, bu ikaz ve uyarılara dikkat etmeli dünyada sıkıntılı bir hayat yaşanmamalıdır. Zikirsiz bir hayat fatihasız mezara oradan da azap ehlinden olmaya neden olur. Çünkü zikirden uzak olan Allah’ın rahmetinden ve affından da uzak olur.

Kıyamet günü Rabbi kuluna soracak:

-Ben hep seninleydim, ya sen kiminleydin diyecek.

Peygamber (as) bir hadislerinde zikretmeyen kimseyi ölüye benzetmiştir.

Bir hadiste de, “Zikirden yüz çevirenlerden Allah da yüz çevirir” (R. Salihın:1449) buyurmuştur.

**

“Bir yerde oturupda, Allah’ı zikretmeden kalkanlar eksik iş yapmış olur. (Age:822)

“Allah’ı zikretmeden bir meclisten kalkanlar, merkep leşinden dağılmış kargalar gibidir. O meclis onlar için pişmanlık vesilesidir. O meclis onlar için pişmanlık vesilesi olacaktır. (Age:833) diye bildirmiştir.

Zikir, Müslümanın önde gelen işlerindendir. Öyle de olmalıdır. Yoksa nankörlük olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir