ZİKİRDE YAPILAN YANLIŞLIKLAR

Zikirde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır :

 • Önce helâl lokmaya, temiz kalbe sahip olmaya çalışmalıdır.
 • Zikir dil alışkanlığı olarak yapılmamalıdır.
 • Zikir devamlı olmalıdır. Peygamberimiz : ―Az da olsa amellerin devamlı olanı makbuldür‖ der.
 • Zikir, bağıra çağıra, hoplaya zıplaya olmaz. Allah : ―hafif sesle, içinden Rabbini zikret‖ diyor. (A‘raf:205)
 • Hiçbir dünya meşguliyeti Allah’ın zikrinden alıkoymamalıdır. (Bak Nur:37) ve (Münafikun:9)
 • Zikirden haz duyulmuyorsa temiz bir hayat yaşanmalı, az yenilip, az uyunmalı, salihlerle         beraber            olunmalı,        günah ortamlarından uzak durulmalı, dünyaya          fazla meyledilmemeli, Hak‘tan uzak durulmamalıdır.
 • Zikirde            ne        dediğinin        farkında          olunmalıdır.    Uzak   bir             insanla            vasıtasız konuşulamayacağı gibi Allah’tan gafil halde o zikredilemez.
 • Riyadan uzak durulmalıdır. Peygamberimiz: ―En hayırlı zikir, hafi (gizli) olan zikirdir.‖ (B.H.Külliyatı:5/234) Meryem suresinin 3. ayetinde gizli bir sesle niyaz edilmesi gerektiğine işaret vardır.

Yolda belde dikkat çekecek şekilde tesbihle başkalarını günaha sokacak fitneye sebep olacak şekilde zikredilmez.

İslâm da orta yol esastır. Takatın üstünde sıkıntı gelir, soğumaya neden olur. Tikler başlar. Titremeler bağırmalar olur.

Tutmamış yoğurt gibi çalkalanıp durmaktansa kerpiç gibi tutmuş yoğurt daha makbuldür. Olgun, durgun olmak gerekir.

Kur’an’da vücutları titrer demiyor, kalpleri titrer deniliyor. Zikir kalp işidir. Gönül işidir.

Aksi halde dikkat çekmek olur. İnsanı riyaya sevk edebilir. ―Benim için… şöyle, şöyle…‖ diye akla geliverirse bizi de gururlanmaya sevk edebilir.

Önemli bir olayda şöyle :

Ebu Musa ,el-Eşa‘ri şöyle anlatıyor : ―Hz. Peygamber, Hayber gazasına çıktığında, hak her bir vadiye yöneldiğinde ‗Allahü Ekber, lâ ilâhe İllallah‘ diye yüksek sesle tekbir ve tevhid getirmeye başladı.‖ Hz. Peygamber : ‖Nefislerinize şefkat ve merhamet ediniz.

Kesinlikle siz sağır ve gaib bir kimseyi çağırmıyorsunuz. İşiten, yakın olan ve sizinle beraber bulunan bir zatı kibriyayı çağırıyorsunuz‖ dedi.

Peygamber Efendimiz : ―En hayırlı zikir, gizli olan zikirdir‖ buyurmuş. (Büyük Hadis

Külliyatı:5/234)

Ömer Nefesi (Akaid:215) adlı eserinde şöyle der :

―Zikirle alay etmek, şarap içerken veya haram olan bir şeyi yerken yahut yaparken ‗Bismillah‘ diye Allah’ın adı ile başlamak küfre götürür‖ der.

 • Tef, dümbelek çalarak, çalgı aletiyle zikir olmaz. Zikir eğlence değildir. Huşu içinde olmalıdır.
 • Sokaklarda alenen zikir olmaz. Bir şey ibadetle olsa fitneye sebep duruyorsa terkedilir veya tehir edilir.
 • Cenazelerde, toplantı ve yürüyüşlerde tekbir getirilmez.
 • Önemli bir yanlışlık da bilmeden, anlamadan zikir düşmanlığı ve cemaat düşmanlığı yapılmasıdır. Tarikat düşmanlığı yapılmasıdır. Buraya kadar gördük ki, zikir Allah’ın emridir. Karşı çıkan Allah’a karşı çıkmış olur. Allah korusun alay ve hakaret yapılırsa küfrede girilir.

Peygamber (s.a.) bir gün ashabına :

 • Münafıklık konusunda Allah’a sığının, der.
 • O nedir? derler.
 • Kalpte huşu olmamasına rağmen bedende huşu görünmesidir, buyurur. (Kitab‘üz-

Zühd Ve‘r –Rekaik:42)

Bir hadislerinde de : ―Kim insanlara amelini işittirirse, Allah da onu halkın kulağına duyurur ve  onu hakir kılar, küçük kılar‖ buyurmuştur. (Age:42) Böyle amelin sevabı olmaz. Alacağını kuldaş almıştır.

 • Tesbihi havaya atmak.
 • Bağırmak, çağırmak.
 • Kendini yerden yere atmak.
 • Vücudunu titretmek.
 • Orada burada zikrettiğini fark ettirmeye çalışmak, yanlıştır.
 • Zikir, Allah’ı karşısında görüyormuş gibi, o‘nunla konuşuyormuş gibi yapılırsa, bir değişiklik olur. Kur’an’da : ―rabbinin adını an ve bütün varlığınla O‘na yönel‖ (Müzzemmil:8) buyrulmuştur. –             Allah sadece sıkıntı anlarında değil, her zaman anılmalıdır. Yunus Suresinin 12. ayetinde şöyle bir uyarı yapılıyor :

―İnsana bir zarar geldiği zaman yan yatarak, oturarak veya ayakta (o zararın giderilmesi için) bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan dolayı bize dua etmemiş gibi geçip gider…‖

Bir şey elde edebilmek için ve sadece sıkıntı anında anmanın bir faydası yoktur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir