ZİKİRDE EDEP VE ADAP

Zikir, Allah’ı hatırlamak ve anmak demektir. Zikir, alemlerin Rabbi ile olmak, onunla konuşmaktır.

Zikir, en büyük ibadetlerden biridir.

Cenab-ı Allah: “beni anın bende sizi anayım” buyuruyor.

Zikir, Allah’ın emridir. Kur’an da: “Ey iman edenler Allah’ı çokça anın!” buyrulur. (Ahzab:41)

Allah’ı anmak üç şekilde olur:

 • Dil ile: Allah’ı anmak, dua etmek, şükretmek, hamd etmek, Kur’an okumak gibi.
 • Kalp ile: Allah’ı, verdiği nimetleri düşünmek, Allah’ı gönülden anmak gibi.
 • Bedenle: Namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak, cihad etmek, bedeni haramlardan korumak, organları kötüye kullanmamak gibi.

Kalp ve beden temizliği olunca, dil zikirden usanmaz.

Kur’an’da: “Allah’ı zikretmek en büyük şeydir” buyrulur. (Ankebuf:45)

Allah’ı anabilmek her kula nasip olmaz. Zikredebilen için bu, Allah’ın kuluna lütfudur.

Zikir insanı farklı kılar, insanı korur, insanı her türlü kötülükten arındırarak Cenab-ı Allah’a yaklaştırır. İnsanın güzel ölümle ölmesini, kabir azabı görmemesini sağlar. Zikir şeytanın gücünü kırar.

Kur’an’da: “Münafıklar Allah’ı pek az anarlar” buyrulur.

Allah’ın zikrinden yüz çeviren, mutlu bir hayat yaşayamaz. Zikretmeyen birçok şeyden mahrum kılar.

Gece gündüz zikredenin, yardımcısı Rahman olur.

Her yerde “Allah” diyenin, Hakk, derdine derman olur.

En güzel şey, zikir Cenab-ı Allah’ın affına sebep olur.

Peygamberimiz şöyle anlatır:

 • “Allah’ın zikredenleri araştıran melekleri vardır. Zikreden bir topluluğa rastlarlarsa, aradığınız burada der, birbirlerini çağırırlar ve zikredenleri kuşatırlar. Allah meleklerine sorar, onlarda cevap verir.
 • Kullarım ne yapıyor?
 • Seni zikrediyorlar.
 • Onlar beni gördüler mi?
 • Hayır.
 • Ya görselerdi ne yaparlardı?
 • O zaman seni daha çok anarlardır.
 • Onlar ne istiyorlar?
 • Cennet.
 • Onlar cenneti gördü mü?
 • Hayır.
 • Ya görselerdi ne yaparlardı?
 • O zaman cennet için daha çok çalışırlardı.
 • Neden kaçınıyorlar?
 • Cehennemden.
 • Onu gördüler mi?
 • Hayır.
 • Ya görselerdi ne yaparlardı?
 • O zaman cehennemden daha çok kaçınırlardı.

Bunun üzerine Allah (c.c)

 • Sizi şahit kılıyorum. Onları affettim.
 • Ya Rabbi! Onların arasında falanca günahkâr kulun da var. Bir iş için onlara uğramıştı.
 • Onlarla olanı da affettim.” Buyurur.

Önemli olan zikirde edeb ve adaba riayet etmektir. Kısaca nedir onlar:

 • Zikir, dil alışkanlığı olarak yapılmamalıdır.
 • Sürekli olmalıdır.
 • Dünya menfaati karıştırılmamalıdır.
 • Zikirde riya olmaz taşkınlık olmaz.

Peygamber (as): “en hayırlı zikir, zikr-ihafidir” buyurur. (Büyük Hadis Kulliyatı:5/234)

Kur’an’da da: “kendi kendine yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah, akşam rabbini an, gafillerden olma” diye emredilmiştir. (A’raf:205)

 • Zikir, içten de değil, dil söylemelidir. Zikir de bağırılıp, çağrılmaz, hoplayıp zıplanmaz.
 • Savaş meydanında Ashab yüksek sesle tekbir getiriyordu. Peygamber (as) onlara:
 • Sağır ve uzakta olan Allah’a mı sesleniyorsunuz” diye uyarmıştır.
 • Müzikle zikir olmaz.
 • Kadın-erkek karışık zikir olmaz.
 • Vücuda eziyet vererek zikir olmaz.
 • Zikir konusunu hafife almak, alay etmek, zikredenlere dil uzatmak insanı imandan eder.
 • Zikirden haz almayan, kazancına, yediğine, içtiğine dikkat etmeli, günah ortamlarından uzak durmalıdır.
 • Zikirden söz ederek Müslüman ve cemaat düşmanlığı yapılmamalıdır.
 • Zikirde vücudu titretmek, bağırmak, kendini yerden yere atmak doğru bir hareket değildir. Kur’an’da vücudun değil kalplerin titremesinden bahsedilir.
 • Zikirde huşu içinde olmak şarttır. Cenab-ı Allah’ı anarken huzurunda olunduğu unutulmamalıdır.
 • Allah’ı anmak sadece sıkıntı anlarında olmaz. Allah her zaman, her yerde, her vesile ile anılmalıdır.

Sen Allah’ı anarsan, Allah da seni anar.

 • Allah’ın her nimetine karşı şükür gerekir, her organa şükür gerekir. Eksiklik halinde, felaket anında bile haline şükretmek gerekir. O zaman acılar azalır.

Cenab-ı Allah şükrederseniz nimetimi arttırırım” buyurmuştur.

İnsan hayırla da şerle de imtihan edilir. Beterin beteri vardır denir.

Allah’ı anmak zikirdir, O’nunla olmaktır.

Kur’an’da;

 • “Size verilen nimetlerin temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin” (Bakara:172)
 • “Bana şükredin nankörlük etmeyin” (Bakara:152)
 • “Beni zikredin, bende sizi zikredeyim. Bana şükredin, nimetimi inkâr etmeyin.” (Bakara:152) buyrulur.
0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir