ZİKİR NEDİR?

Zikir hatırlamak demektir. Zıddı da unutmak demektir.

Zikrullah : Allah’ı hatırlamak, Allah’ı anmak, unutmamak demektir. Allahla konuşmak demektir. Allahla olmak demektir.

Bizi yaratan, yaşatan, nimetlendiren Yüce Rabbimiz, her zaman hatırlanacaktır, zikredilecektir, şükredilecektir. Bu en başta gelen kulluk borcudur.

Zikir, Allah’ı sevmenin alâmetidir. İnsan, sevdiğini anar.

Zikre, zikredene karşı olma, ―Hû‖ çekiyorlar gibi ifadelerle küçümsemek,karşı olmak, Allah’a karşı olmak demektir. Bir insan Allah’ı hatırlayamıyorsa, Allah onu terk etmiş demektir. Allah o kimseyi sevmiyor demektir. Onu Allah’ın zikrinden alıkoyan bir fitne var demektir. Bu engeli aşamazsa o kul, Allah’ı anamaz.

Peygamber Efendimiz :‖Bir kimse, Allah yanındaki itibarını, derecesini öğrenmek isterse, Allah’ın kendi yanındaki derecesiNE baksın‖ buyurmuşlardır.

Kısaca zikir, Allah’ı anmaktır, ona yalvarıp yakarmaktır, bağışlanmak için ilticadır.

Zikir, Kur’an’da Allah’ın emridir. Allah : ―Fezkiru = Zikrediniz‖ buyuruyor.

Unutmayalım ki, kalbler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. Zikir, şükür bir vazifedir, kulluk borcudur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir