Zikir ne demektir? Önemi Nedir?

Zikir, Cenab-ı Allah’ı anmak, hatırlamak, yâd etmektir.

Zikir, ikramı, ihsanı, bol olan Cenab-ı Allah’ı anmak ve O’na şükretmektir.

Zikir, Kur’an-ı Kerim’de ve peygamber (as)ın hadislerin de geçen bir ibarettir. Kur’an’da 300e yakın ayette geçer

Zikir, Cenab-ı Allah’ın emirlerindendir. Şöyle buyrulmuştur:

-“^Siz beni anın ki, bende sizi anayım.” (Bakara:152)

-“Rabbinin adını teşbih et:” (Vakıa:74) diye emredilmiştir. Buna göre her Müslüman Cenab-ı Allah’ı zikredecektir.

Zikir, Cenab-ı Allah’a kulluk eğitimidir. Ancak zikirle Rabbini yad etmiş olur. Ve o zaman Rabbine yaklaşır.

Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de:

-“Kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbin size ne diye değer versin?” (Furkan:77) buyrulmuştur.

Zikir, Cenab-ı Allah’ı sevmenin ve sevilmenin alametidir. İnsan Allah’ı severse, O’nu anar. Allah’da onu sever.

Bir kimse, Cenab-ı Allah’ın yanındaki yerini, derecesini öğrenmek isterse, Allah’ın kendi yanındaki durumuna bakması yeterlidir.

Allah Rasulü (sav): “Kişi sevdiği ile beraberdir” buyur muştur.

Zikir, en büyük ibadettir. Ayette: “Ey inananlar! Allah’ı çokça zikredin” Ahzab:41) buyrulmuştur.

Bir ayette de: “Allah’ı anmak, elbette ibadetlerin en büyüğüdür.” (Ankebut:45) buyrulmuştur.

Zikredenin Cenab-ı Allah yâr ve yardımcısı olur. Şairin dediği gibi.

Gece gündüz zikredenin,

Yardımcısı rahman olur.

Her yerde Allah diyenin

Hakk derdine derman olur.

Peygamber (as) bir hadislerinde: “Amellerin en hayırlısı, Allah’ı zikretmektir” buyurmuştur. (Buhar: Daavat:6)

Bir hadislerinde de:

“Zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin durumu; ölü ile diri gibidir.” Buyurarak zikrin ve zikretmenin önemini vurgulamıştır. (Buhari, Deavat:7)

Bir gün Ebu Derda Hazretlerine peygamber (asv şöyle demiştir:

-“Size amellerin en hayırlısını ve en sevimlisini, altın gümüş infakından daha hayırlısını ve düşmanla savaşırken öldürmekten, ölmekten daha hayırlısını haber vereyim mi? diye sormuştur.

Ebu Derda Hazretleri:

-Evet ya Rasülullah “cevabını verince Allah Rasulü:

-Zikrullahtır” buyurmuştur. (Hadis Ans: 13/4665)

Kısacası zikir, Allah’ın emri ve önemli bir kulluk borcumuzdur. Biz Cenab-ı Allah’ı zikredersek O’da bizi zikreder. Biz O’nu seversek O, bizi daha çok sever.

Cenab-ı Allah’ı anabilmek hidayet meselesidir. Her insana nasip olmaz. Her an, her işimizde Allah’ı anabiliyorsak ne mutlu bize…

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir