ZİKİR, KULU ALLAH‘A YAKLAŞTIRIR

Kul, Allah’a bağlandığı ölçüde, Allah ona ilgi gösterir. Allah onunla olur. Allah hiçbir yere sığmadığı halde o, kendisini seven zikreden kulun kalbine sığar. Allah Kur’an da : ―Beni anın bende sizi anayım‖ (Bakara:152)

Kutsi hadislerde şöyle buyrulur :

  • ―Kulum beni nasıl sanıyorsa, ben öyleyim ve onunla beraberim‖ (Müslim, Zikir:6)
  • ―Kulum beni andıkça ve dudakları beni anmak için kıpırdadıkça ben onunla beraberim‖
  • ―Ben kulumun zannına göreyim; kulum beni anınca, ben onunla beraberim. O, beni anarsa, bende onu anarım. O beni bir toplulukta anarsa, bende onu o  topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana bir kulaç yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.‖ (Müslim)

Görülüyor ki, kul Allah’a en kolay ve daha çabuk Allah’ı anmakla yaklaşır.

Kur’an’da : ―Siz Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, bu unutmaları onlara, kedi nefislerini unutturmuştur.‖ (Haşr:19) buyrulmuştur. Allah unutulunca insan kendini, hatta görevlerini bile unutur.

Enes B. Malik (ra.) ın annesi şöyle demiştir:

  • ―Bir gün peygambere dedim ki :‖
  • ―Ey Allah’ın Rasulü! Bana bir vasiyette bulun.‖ Bana :
  • ―Günahları terk et. Günahı terk, en faziletli hicrettir. Farzları terk etme. Farzları yerine getirmek, en faziletli cihattır. Allah’ı çok zikret,. Allah’ı zikretmek kadar Allah’ın hoşuna giden başka bir iş yoktur.‖ (M. Kapca, Peygamberin Vasiyetleri:19)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir