ZİKİR EN BÜYÜK İBADETTİR

Ankebut Suresi 45. ayetinde : ―Allah‘ı, zikretmek en büyük şeydir‖ buyrularak Allah’ı zikretmenin en büyük,en güzel ibadet olduğu bildirilmiştir.

Zikir, cihaddan da üstündür. Peygamber Efendimize :

 • Zikir cihaddan üstün müdür?

Peygamber (s.a.) :

 • Evet, cevabını vermiştir.

Zikir,  değişik hadis-i şeriflerde ―zikreden kimseyle zikretmeyen, diri ile ölüye teşbih edilmiştir.‖ (Buhari, Deavât:67) Bu konudaki hadislerden birkaçı şöyledir:

 • ―Size amellerinizin en hayırlısını haber vereyim mi? Allah’ı zikretmektir.‖ (Buhari, Deavât:6)
 • ―Bir topluluk oturup Allah’ı zikrederse melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar…‖ (Müslim, Deavât:8)

Bir başka hadislerinde de Peygamber:

―Yedi sınıf kişi vardır ki, hiçbir gölgeliğin olmadığı mahşer yerinde Allah’ın gölgeliğinde gölgeleneceklerdir. Onlardan biri de Allah’ı zikreden ve gözlerinden yaş akanlardır‖ buyurmuştur.

Abdestsiz, cünüp olanların, hayız ve loğusa olanların dahi zikir etmesine, dua da bulunmasına alimlerimiz izin vermişlerdir.

Zikir, her kula vacibtir. Allah’ı hatırlayıp zikretmek, insanın en önemli vazifelerinden biridir. İnsan, rahat zamanında Allah’ı anarsa, Allah da onu darda kaldığı, muhtaç olduğu anda anacaktır.

Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

―Sen Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar

Rabbine ibadet et.‖ (Hıcır:98-98)

Kays bin Haccac:

―Bana şeytanım göründü‖ ve:

 • ―Ben sana geldiğim zaman deve gibiydim. İimdi ise serçeye döndüm, beni zikrullah ile erittin, dedi‖ der.

Mevlâna‘dan sordular:

 • Geçmişte yaşamış şeyhlerin muhtelif zikirleri vardı. Meselâ, ―Lâilahe illallah‖, ―Hû, hû‖, ―Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîm‖, ―Sübahanallah‖, ―Sübhanallah-ilazîmi ve bihamdih‖ gibi. Siz efendimizin zikri nedir?

Mevlâna cevap verdi:

 • Bizim zikrimiz ―Allah, Allah, Allah ‖tır. Çünkü biz Allah’a aitiz. O‘ndan geliyor ve yine O‘na gidiyoruz.

Mevlâna şu konularda şu duâları sık sık okuyun demiştir.

 1. Her korku için, ―Lâilahe illallah‖
 2. Bütün elem ve kederler için ―Maşallah‖
 3. Her niyet için ―Elhamdülillah‖
 4. Her nimet bolluğu için ―Eş-şükrü lillah‖
 5. Her şaşılacak şey için ―Sübhanallah‖
 6. Her günah için ―Estağfurullah‖
 7. Her darlık için ―Hasbiy‘allah‖
 8. Her kaza ve kader için ―Tevekkültü al Allah‖
 9. Her musibet için ―İnna Lillahi ve inna ileyhi raciûn‖
 10. Her günah için ―Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim‖

Zikir mi üstün Kur‘an okumak mı?

Peygamber : ―Kul kendini, Allah’ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir amel işlememiştir.‖ (K.Sitte:6/206) buyurmuştur.

Ankebut 45. ayetinde : ―Allah’ı zikretmek en büyük şeydir.‖

Burada Kur‘an okuması gerekene Kur‘an okumak üstündür. Peygamber : ―Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur’an tilavetidir.‖ buyurur.

Kur’an‘ı içine sindirmiş Kur‘an‘î bir hayat yaşayana zikrullah üstündür.

Ayrıca Kur’an okumak da bir zikirdir. Meseleyi uzun uzun tartışmamak gerekir.

Allah Rasulü (s.a.) bir gün ashab-ı kirâma hitâben :

 • ―Amellerinizin Allah katında en temizini, dereceklerinizin en yükseğini, altın ve gümüş sadaka vermenizden daha hayırlısını, düşmanlarınızla karşılaşıp boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlısını haber vereyim mi?‖ diye sordu.

Onlar da,

 • ―Haber ver, ey Allah’ın rasulü‖ dediler.

Bunun üzerine hazret-i Peygamber (s.a.) :

 • ―Allah’ı zikretmektir.‖ buyurdu. (Tırmizi, Deavât:6)

Bir gün Ebu Hüreyre (ra) çarşıya girer:

 • ―Sizi burada görüyorum, halbuki Rasulallah‘ın mirası mescidde taksim ediliyor‖ der.

Bunun üzerine halk çarşıda işini bırakarak hemen mescide koşar. Fakat ortada bir şey göremeyince, Ebu Hüreyre‘ye:

 • ―Bizi mescidde taksim edilen bir şey göremedik.‖ Derler. Ebu Hüreyre (ra) onlara:
 • ―Ne gördünüz?‖ diye sorarlar. Onlar da:
 • ―Allah’ı zikreden bir topluluk gördük‖ derler. Bunun üzerine Ebu Hüreyre (ra.) :
 • ―İşte Rasulallah‘ın mirası budur‖ buyurur.

Zikir, Allah’ı sevmenin alâmetidir. Çünkü kişi, sevdiğini anar. Kişinin dilinde sevdiği olur. İnsan sevmediğini değil anmak, görmek bile istenmez.

Zikir Cenab-ı Allah’ın bir lütfudur. Peygamberimiz (s.a.) : ―Allah’ın kuluna tasadduku, ona zikrini ilham etmesidir.‖ (Marifet Name:407) buyurur. Zikredememek cezadır. Zikredip değişememek noksanlıktır.

Kur’an’da da : ―İüphesiz ki (kötü ahlaktan) arınmış olan ve Rabbini anıp zikreden, sonrada namaz kılan, kurtulmuş ve saadete ermiştir.‖ (A‘lâ:14-15) buyrularak zikredebilene ikramda bulunulduğu bildirilmiştir.

Zikir, çok önemli bir ibadettir. Peygamberimiz (s.a.) bir hadislerinde : ―Zikir sadakadan da oruçtan da hayırlıdır‖ buyurmuştur. (Ramuz El Hadis:208/13) Bir başka hadislerinde de : ―Cennete girenler hiçbir şeye üzülüp pişmanlık göstermeyecekler, ancak dünyada iken Allah’ı zikretmeden geçirdikleri saatlere üzülecekler‖ (Zekeriya Kandehlevi, Müslüman İahsiyeti S:432) buyrulur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir