ZİKİR ÇEŞİTLERİ

Zikir, sadece dil ile olmaz. Zikir:

-Dil ile olur.

-Kalp ile olur.

-Bedenle olur,

-Hem dil hem kalp ile olur.

Zikirde Cenab-ı Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak esastır.

Dil, kalp, mide temiz olmazsa, istenilen zikir gerçekleşmez.

Tesbih, tehlil, tahmid, tekbir ve namaz zikirdir. Kur’an okumak zikirdir. Kur’an okumak zikirdir.

Ta-ha Suresi 14. Ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

“Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl”

**

Kutsi Hadislerde Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

“Lâilâhe illallah” benim kalemdir. Kal’eme sığınan azabımdan emin olur.” (H.H.Erdem, ilâhi hadisler:1)

**

“Beni zikreden kulumu gördüğün zaman bil ki ben onu seviyorum. Beni zikretmeyenleri gördüğümde anla ki, ben ona buğz ederim. (Age:9)

“Ey Ademoğlu! Sen beni gizlice zikredersen, ben de seni öyle zikrederim. Beni bir topluluk içinde zikredersen, ben de seni içinde zikrettiğin kimselerden daha hayırlı kimseler içinde yâd ederim” (Age:26)

**

“Öfke anında beni anan kimseyi, mağfiretimle karşılarım. Onu, helak ettiklerimle beraber helak etmem.”

**

Öfke anında kötü söz söylemeyen, beddua etmeyen ve taşkınlıkta bulunmayıp Rabbini ananı Cenab-ı Allah mağfiretiyle muamele edecektir.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir