ZİKİR ALLAH‘IN SEVDİĞİ BİR İBADETTİR

Kur’an’da ve Kutsi Hadislerde Cenab-ı Allah kendisini zikretmemizi istiyor. Ayrıca teşvik de ediyor.

Peygamber Efendimiz de hayatı boyunca Allah’ı zikretmiş ve bize de tavsiye etmiştir.

İöyle buyurur:

1-     ―Size cennet kapılarından birine delâlet edeyim mi?‖der. Kays:

  • ―Evet Ya Rasulallah!‖ deyince:
  • ―Lâ havle velâ kuvvete illa billah‖ demiştir. (Celal Yıldırım, Amellerin Fazileti:45)

Bir hadislerinde de :

  • ―Zikrin en üstünü Lâilâhe illallahtır.‖ Duanın en üstünü de ―Elhamdülillah‖tır buyurur. (Age:38)
  • Sevgili peygamberimiz : ―Allah’ı sevmenin alâmeti, Allah’ı zikretmeyi sevmektir‖ buyurur.

İairin ifadesiyle :

İkililik yok, birlik var; Yalnız bunda dirlik var; Yalnız bundadır felâh;           Lâilâheillâllah! Bir aşk için gönüller; Çırpınırken beraber, İkiye tapmak günah!          Lâilâheillâllah!Şu münafık karanlık; Sona erecek artık, Sabah olacak, sabah!             Lâilâheillâllah! Her türlü nimet bunda, Beklenen cennet bunda; Yalnız bir din, bir ilâh!             Lâilâheillâllah!   O. Seyfi ORHON

Cenab-ı Allah’ı zikredenler övülmüştür. Allah Rasulü de Allah’ı zikredene müjdeler vermiştir. Ayrıca teşvik de etmiştir. Bir hadislerinde şöyle buyurur :

  • ―Allah sizden birini geceleyin uyandırırsa, Allah’ı tesbih etsin. Mağfiret dilesin. Allah onu bağışlar. İayet o kalkar abdest alır, namaz kılar ve Allah’ı zikrederse, dua ederse, kabul olunur.‖ (Ramuz El Hadis:48/5)

Birgün peygamberimize:  

  • ―Allah yanında derecesi en yüksek amel hangisidir?‖ derler. Allah Rasulü:
  • ―Allah’ı çok zikredenlerin ameli‖ der. (Tırmizi Deavet:6)

Gece gündüz zikredenin

Yardımcısı Rahman olur

Her yerde Allah diyenin

Hakk derdine derman olur

  • ―Kul, yatağına abdestli olarak yatıp, uyuyana kadar Allah’ı zikrederse, o gece ne isterse Allah ona verir.‖ (B.H. Külliyatı:5/233)
  • ―Bir toplantıda kim Allah’ı zikretmeden oturup kalkarsa Allah’tan nasibini almamış,

Allah’ın lütfuna nâil olmamıştır.‖ (B.H. Külliyatı:5/233)

  • ―Herhangi bir topluluk, eğer oturdukları meclisten Allah’ı zikretmeden kalkarlarsa, eşek leşi bulunan bir meclisten kalkmış gibi olurlar. Kazançları da pişmanlık olur.‖ (Age:232) Allah’ı zikrederek her isteyen Allah’ın sevgili kulu olabilir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir