ZEKÂT NEDİR?

Zekât, İslâmın beş şartından biridir. Haçtan önce gelir.

Zekât, temizlenmek, büyümek, çoğalmak anlamına gelir.

Zekât, mal ile yapılan bir ibadettir. Kur‘an da 82 ayette zekâttan bahsedilmiştir. 27 ayette de namazla birlikte zekattan bahsedilmektedir.

Hz. Peygamber : ―Namaz kıldığı halde zekat vermeyenin namazının hayrı yoktur‖ buyurmuştur. (O.N. Topbaş, Vakıf, İnfak Hizmet:51)

Zekât, dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneğidir. Zekât, mal ile yapılan bir ibadettir. Belirli bir malın, belirli bölümünün,belirli zaman sonra belli kişilere verilmesidir.

Hanefilere göre borç ve asli ihtiyaçlar düşüldükten sonra nisap miktarı para ve malın kırkta biri Allah‘ın emriyle ihtiyaç sahiplerine verilir. Borç ve ihtiyaç mal, yok gibidir. (Prof Dr. V. Zuhayli İslâm Fıkhı Ans:3/263)

Zekatta niyet şarttır. Her ibadet için niyet şarttır. Zekât da önemli bir ibadettir.

Peygamberimiz : ―Ameller niyete göredir.‖ buyurmuştur.  

Verenin alana zekât olduğunu bildirmesi, ―aldın mı, kabul ettin mi‖ demesi gerekmez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir