Zekat kimlere verilir?

Zekat, Allah’ın bildirdiğine göre muhtaç ve yoksullar için bir haktır. (Zariyat:19) Tevbe suresi 60. Ayette bildirildiğine göre; yoksula, düşküne, gönülleri islama ısındırılacak olanlara, hürriyetine kavuşturulacak kölelere borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir.

Zekatta ölçü ihtiyaç sahibi olmaktır. Öğrenciye zekat verilir. Damat, gelin, kayınvalide, kayın peder bakmak zorunda olmadığı kardeş, dayı, hala, hastalar… Bunlara zekat verilir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir