ZEKAT KİMLERE FARZDIR?

  1. Müslüman olana,
  2. Akıllı olana,
  3. Erginlik çağına girene,
  4. Hür olana,
  5. Nisap miktarı mala sahip olana (80 gr. Altını ve bu değerde parası olana)
  6. Sahip olunan nisabın üzerinden bir yıl (Kameri aya göre 354 gün) geçmiş olan mala zekât farzdır.

Zenginlik sınırın tesbitinde; kişi kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu kimselerin bir yıllık zorunlu giderleri düşürülür, geride kalana veya mal nisab miktarına ulaşırsa ve üzerinden bir yıl geçtiyse o miktarın kırkta biri  zekât olarak verilir.

Yılı dolmadan, gelecek yılın zekâtı da verilebilir. (Bak:Prof Dr. V. Zuhaylı İslâm Fıkhı Ans:3/268)

Zekât, mal ile ilgili bir ibadettir. Mal kimde ise çocuk da olsa, dulda olsa, yaşlı da olsa, mirasçı da olsa zekât mükellefidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir