Zalimin sonu

Zalimin sonu rezilliktir, hüsrandır. İflah etmez.

“Zulümle âbâd olanın,

Ahiri berbat olur.”

Zalimin sonu unutulmaktır. Geçmişte insanlara zulmedenlerin hiç biri iyi olarak, hayırla anılmazlar mezarları ziyaret edilip Fatihalar, Yasinler okunmaz. Hep lanetle anılırlar.

Kardeşi Habili öldüren Kabil açtığı çığır sebebiyle her işlenen cinayetten onada günah yazılır durur.

Memrutlar Firavunlar Ebu Cehiller Ebulehepler hep kötülüğün önderi olmuşlar hiç biri iyi olarak anılmazlar. Hep kötülükle anılırlar.

Zalim Haccaclar, Timurlar hayırla yad edilmezler. İnsanlık tarihinde hiçbir değerleri yoktur. Timur Nasrettin Hoca’ya:

-Kaç para ederim? Demiş.

-10 akçe edersin “cevabını alınca kızmış

-Üzerimdeki pestmal o kadar eder” demiş.

-Ben zaten ona kıymet biçmiştim” cevabını almış.

Mevlana:

“Nice insanlar gördüm üzerinde elbiseler yok,

Nice elbiseler gördüm, içlerinde insan yok” demiş. Üzerindeki elbisenin değeri kadar değeri olan ciğeri beş para etmez insanlar vardır.

İskipli Atıp Hoca’yı dindar olduğu için Şapka Kanunundan iki yıl önce yazdığı kitap bahane edilerek idam ettirenler, dar ağacında bir de basına şapka giydirenlere, Rahmetli Menderesi suçlar isnat ederek idam edip sonra da hanımından ip parası isteyenlere ne oldu? Onların esamesi okunmazken zulmen astıkları hayırla yad ediliyor: Yılın her gününde mezarları boş kalmıyor, yüzlerce binlerce Yasinler hatimler ruhlarına bağışlanıyor. Zalimlere bir Fatiha nasip oluyor mu?

Zalimin eline geçen, fırsatlar, yaşadığı hayat ahirette pişmanlık vesilesi olacaktır.

Zalimlerden biri de ulu kişiye:

-“Benim için hayır dua et” deyince o:

-“Ya Rabbi! Bu adamın canını bir an önce al” der.-“Bu ne biçim dua” diye kızar. Ulu kişi:

-“Uzun ömür, zulmü arttırır, zulmün çokluğu, günahları arttırır. Sonra hesap vermen güç olur” cevabını verir.

Allah dostlarından Fudayi bin İyad’ın şu hali mü’min gönlüne ne güzel bir misaldir.

Kendisini ağlarken gördüler.

“Niçin ağlıyorsun?” dediler o da:

“bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum! Bütün kederim, onun kıyamette rezil olmasındandır..” buyurdu.

Peygamberimiz (S.A.V) şöyle buyurur:

1-“Bir kimse bir mü’mini dünyada korkutursa, Allah da o kimseyi kıyamet gününde korkutur.” (Ramuz el-Ehadis:421/6)

2-Her kim Müslüman bir kimsenin hakkını yemin ederek ele geçirirse, Allah ona cehennemi vacip cenneti haram kılar.”

-“Ya Resulullah az bir şey olsa da mı?” denince:

-“Misvak ağacından bir çubuk dahi olsa” buyurur. (R. Salihin:214)

3-“Kıyamet günü gasp ettiğimiz hakları sahiplerine mutlaka ödeyiniz. Öyle ki, boynuzsuz koyun için boynuzlu koyun kısas edilecek.” (R. Salihın:204)

4-“Kim bir karış miktarı yeri haksızlıkla zabdederse, o yer kıyamet gününde yedi kat olarak boynuna geçirilecektir.” (R. Salihın:206)

5-“Kimin üzerinde zulüm varsa hiçbir şeyin para etmeyeceği gün gelmeden, helallik alıp kurtulsun. Aksi halde, zulüm oranında salih ameli varsa ondan alınır. Şayet iyilikleri yoksa hak sahibinin kötülüklerinden alınıp üzerine yüklenir. (R. Salihın:210)

6-Gülerek günah işleyen ağlayarak Cehenneme girer.” (Ramuz:400/4)

7-Zulümden sakının. Zira zulüm, kıyamet gününde karanlıktık:” (Ramuz:13/12)

8-Gücünüz yettiğince zulümden sakının zira bir insan kıyamet günü hasenatı ile gelir. Hasenatının kendisini kurtaracağını zanneder. O sırada denir ki:

-Filanın senin üzerinde hakkı var. “Onun hasenatından alınır. Öyle ki hiçbir hasenatı kalmaz. Zulüm hasenatı yakar, yok eder. Bu odun toplayıp ateş yakan, ateşin odunları yakıp kül ettiğine benzer” buyurarak zalimin sonunu haber vermiştir. (Ramuz:13/13)

Cenab-ı Allah da Kur’an’da zalimin sonunu şu ayetlerde kullarına bildirmiş zulümden uzak durmalarını istemiştir.

“Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.” (Tövbe:109

**

“İnsanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere işte acıklı azap bunlaradır.” (Şura:42)

**

“Zalimler iflah olmaz.” (Yusuf:23)

**

“Zalimleri Allah kıyamet gününde saptırır” (İbrahim:27)

**

“Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir. Onlar Rablerine arz edilecekler. Şahitlerde:

-İşte bunlar rablerine karşı yalan söyleyenlerdir, diyecekler. Bilin ki, Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.” (Hud:18)

**

“O gün zalimlerin özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de onlarındır, kötü yurtta onlarındır.” (Mü’min:52)

**

“Allah zalimleri hidayete erdirmez.” (Bakara:258)

**

“Cennet ehli, cehennem ehline:

-Biz Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar.

-Evet” derler, ve aralarından bir çağırıcı, “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun” diye bağırır.

Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar eden zalimlerdir” (A’raf:44-45)

**

Allah meleklerine:

-“Zalimleri ve onların destekçilerini ve Allah’tan başka taptıklarını toplayıp onları cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.” (Saffaf:22-24)

**

-Nitekim bir çok memleket vardır ki; o memleket halkı zulmetmekte iken biz onları helak ettik. Şimdi o ülkede duvarlar çökmüş, tavanları yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş, kuyular ve ıssız kalmış ulu saraylar vardır.” (Hac:45)

**

“Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de su da boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.” (Ankebut:40)

İşte zulmün, zalimlerin sonu…

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir