Zalime yardım Zulümdür

Zalime destek olunmaz. Zulme sebep olan, arka çıkan, rıza gösteren,hatta ses çıkarmayan da zalimdir.

Allah Rasûlü: “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır” demiştir. Bir başka hadislerinde de: “Bir kimse bir zulme yardım etse, bundan vazgeçinceye kadar Allah’ın gazabındadır.” buyurmuştur. (Ramuz:406/4)

Kur’an’da da: “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (Cehennemde yanarsınız)” uyarısında bulunulmuştur.

Peygamberimizin bildirdiğine göre bir insan bir şeye sebep olursa, onu bizzat işlemiş gibi olur. Kötüyse ceza görür, o iş iyi ise mükafata nâil olur.

Dünyada zalimlere çok yardımcı olabilir, ama ahirette zalimin asla yardımcısı olmayacaktır.

Nasıl yardım:

Hz. Peygamber: “Kardeşine zalimde olsa mazlumda olsa yardım et.” Biri:

  • “Mazluma yardım edelim, ama zalime nasıl yardım edelim?” der.
  • “Onu zulmünden alıkoyarak” (K.Sitte:9/380) buyurur.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir