YUNUS PEYGAMBER ve KAVMİ

Yunus peygamber Ninova şehrine uyarıcı olarak gönderildi.

Yunus (as), burada 30 yıl kadar halkı imana davet etti. Bunca tebliğe rağmen ancak iki kişi Yunus’un davetine uyup iman ettiler.

 Ninova halkı, inkârcı bir toplumdu. Kaynaklara göre 100 bin nüfusu vardı. Allah’ı unutup kendi elleriyle yaptıkları fayda ve zararını görmedikleri putlara tapan ahmak bir toplumdu.

 Maddi yönden halk zengindi, refah içerisinde yaşıyorlardı.

 Yunus (as) onları Allah’a imana çağırdı. Yaptıkları kötülüklerden ve taptıkları putlardan vazgeçmelerini istedi. Fakat onlardan üçüncü bir şahıs Yunus(as)’ı dinlemedi. Sapıklıklar gün geçtikçe büyüyordu. Hiçbir uyarı onlar üzerinde etki yapmıyordu.

 Yunus(as) : ‘’Böyle devam ederseniz sizin azaba uğramanızdan korkarım’’ dedi. Azapla korkutması da çare olmadı. Halk isyana ve günaha devam etti. Günahta azıttılar.

             Bir netice alamayınca Yunus(as) üzüldü ve onlar-

dan ayrıldı. Yani görevini izinsiz terk etti. Gemiye bindi. Halkını terk etmesi bir hata idi. Denizde geminin dolu olduğu anlaşıldı. Bir kişinin inmesi gerekiyordu.

Kimin inmesini belirlemek için kur’a çekildi. Kurra Yunus(as)’a çıktı. Onu denize attılar. Denizde Yunus (as)’ı bir balık yuttu

 (Saffat:142)  Balığın karnında yaptığı hatayı anlayıp Rabbine yalvardı, af diledi. Allah onu affedip balığın karnından

çıkardı.                                                    (Enbiya : 88 )   Yunus(as) geri döndü. Tebliğ görevine devam etti. Halkı uyardı.

               Halk da hatasını anlamış Yunus’u dinlemediği

için pişman olmuştu. Neticede Allah’a yalvardılar af dilediler. 

( Yunus :98) 

 Burada görevini terk eden Yunus(as)’ın cezalandırıldığını ve cezanın geleceğini anlayıp tevbe edip cezadan kurtulan halkı görüyoruz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir