YİRMİ YEDİNCİ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM:

A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ :

35–EŞ-ŞEKÜR: Rızası için yapılanlara güzel bir şekilde cevap verendir.

34 – EL – ALİYY : Yüce olandır.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Başınıza gelenler, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir”

(Şura : 30)

 • Hadis: “Kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi güzel şeyleri bozar” (Ramuz: 97/4)

* * *

İnsanın eti yenmez derisi giyilmez. İnsanın güzel ahlakından başka nesi vardır? Ahlakı olmayan güzel yüz beş para etmiyor. Bugün bir insan cesedini kim satın alır? İnsan ölünce en yakınları bile ondan kurtulmak için acele ediyor, hemen aynı gün gömüp geliyor.

Peygamber (as): “En hayırlınız ahlakça güzel olanınızdır” demiştir.

(Seçme Hadisler : 6)

Hiçbir insan doğuştan ahlaklı veya ahlaksız değildir. Dinimiz: “Ahlakınızı güzelleştiriniz” diye emrediyor. Yani ahlaklı olmak da, ahlaksız olmak da insanın elindedir.

Ahlakı din emreder. Dinin dışında ahlakı emreden, ahlaklı olmayı teşvik eden ve ahlaklı olanı mükafatlandıran başka bir kaynak yoktur.

J.J.Reusseau: “İnsan inandığı ölçüde faziletlidir” demiştir.  

Bugün iyi huylu, güzel ahlaklı kimseleri herkes sever. Kötü huylulardan ise herkes nefret eder. Çünkü insanlar ahlaksızlardan zarar görür.

Ahlaksız insanın kendine faydası olmaz. En yakınlarına bile hayır soluk solumaz. Hep başkalarını üzerek inciterek yaşar. Bencildir, kimseyi düşünmez. Günahtan, suçtan kaçınmaz. Hep kötü şeyler yapar ve kötü arkadaşları vardır, kötü alışkanlıkları vardır.

Böyle insanların doğru dürüst aile hayatı ve düzenli işleri olmaz. Hep mutsuz, huzursuz olurlar. Çoğu zamanda yalnız kalırlar, yalnız ölürler.

Kötü insanlar üzerine Allah’ın lâneti vardır (A’raf : 44). Böyle kimseler dünyada da ahirette de hayretmezler. Çünkü kötülük yapmakla, kötü olmakla insanın kazanabileceği hiçbir şey yoktur.

C – SÖZÜN ÖZÜ:

a) -“Dua ve ibadet olmasaydı çıldırırdım” M.Gandi .Doğru

b)-“Merhametten maraz doğar” Yanlış. Merhameti olmayanın kendisi

marazlıdır.

D – BİR OLAY:

Hz. Ali (ra) Peygamberimizi çok severdi. Daha beş yaşında idi kendi evlerine gitmez. Peygamberimizin yanında kalırdı.

Bir gün Hz. Hatice ile Peygamberimizi namaz kılarken gördü. Ne yaptıklarını sordu. Peygamberimiz İslam’ı, namazı kısaca ona anlattı.

Hz. Ali:

-Ben de Müslüman olacağım, dedi.

Peygamberimizin:

-“Babana danış, ondan izin al” demesi üzerine kapıya kadar gider ve geri döner, der ki:

-Allah beni yaratırken babama mı danıştı. Ben Müslüman olurken ona danışayım?

Böylece çocuklardan ilk Müslüman olan Hz. Ali oldu.

E – BİR DAVRANIŞ:

Su içerken nelere dikkat edilmelidir?

Önce suyu ve su kabı temiz olmalıdır.

İçi görünmeyen kaplardan su içilmemelidir.

Besmele çekilmelidir.

Üç yudumda içilmelidir.

Oturarak içilmelidir.

Sağ elle içilmelidir.

Çay, su, meyve suyu içerken dibinde artık bırakılmamalıdır.

Alkol ve alkol katkılı şeyler içilmemelidir.

Sigara, uyuşturucu gibi şeyler içilmemelidir.

Herkesin içtiği bardaktan içilmemelidir.

Sonunda “şükür elhamdülillah” denmelidir.

F – SAĞLIK İÇİN:

Şişmanlık: Aşırı yağlanma ile olur. Mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü şişmanlık hastalıktır, başka hastalıklara yol açar.

Şişmanlık, kalp, damar, solunum sistemi ve sindirim sistemine etki yapan bir rahatsızlıktır.

Ayrıca tansiyon, şeker hastalığı, eklem hastalıkları, adet düzensizliği, böbrek rahatsızlıkları, kanser şişmanlıkla ilgili olan hastalıklardır. Ömrü kısaltır ve yaşam kalitesini düşürür.

Peygamberimiz: “Mide hastalık evidir” demiştir.

Çok yemekle;

 • Hizmeti azalır,
 • İbadeti azalır,
 • Bencil olur,
 • Tembel olur,
 • Hastalıklı olur.

Atalarımız: ”Can boğazdan gelir” demiş ama can boğazdan da gider.

Göbekli şişman birine Peygamberimiz göbeğini göstererek: “Bu böyle olmamalıdır” demiştir.

G – DİN BİLGİSİ:

Oruç tutmak:

Oruç tutmak, aklı başında her Müslüman’a farzdır.

Oruç, imsak vaktinden akşam ezanına kadar sadece yiyip içmekle değil bütün organlarla tutulur.

Oruca niyet şarttır.

Muharrem ayının onuncu günü, tek Cuma günleri kurban bayramı günleri ve Ramazan bayramı birinci günü oruç tutulmaz.

Aralıksız her gün oruç tutmak mekruhtur. Hanım beyin izni olmadan nafile oruç tutamaz.

Orucu, yolcu olan, hasta olan, hamile, emzikli olan, aciz olan, o gün çok ağır işi olan orucu kazaya bırakabilir.

Hayırlı ve nifaslı olan kadın sonra kaza eder.

Orucu bozan şeyler:

 • Yiyip içmek bilerek olursa hem kaza hem kefaret gerekir.
 • Ağız dolusu kusmak
 • Ağızdan burundan kulaktan su gitmesi
 • Sigara içmek dumanı isteyerek çekmek,
 • Kulak, burun ve göz damlası
 • İğne vurulmak

Orucu bozmayan şeyler:

 • Unutarak yiyip içmek
 • Uykuda cünüp olmak
 • Tükrük sümük yutmak
 • Ağızdaki küçük kırıntıyı yutmak
 • Kan aldırmak, duş olmak, diş fırçalamak

Orucu kimler bozabilir:

 • Hastalanıp ilaç almak zorunda kalan
 • 90 km.den fazla yola çıkan
 • Yaşlılıktan dolayı halsizlik geçiren
 • Ölüm tehlikesi olan
 • Ciddi tehdit edilen
 • Adet görme halinde oruç bozulur, sonra kaza edilir.
 • İyileşmeyecek olanlar fidye verir

H – BİR DUA EDELİM:

Kendisinden korkulanlar için şu dua okunur:

-“Allahümme inna nec’alüke finuhurihim ve neuzu bike min şururihim” (Allah’ım onların yüreklerine korku sal. Onların şerrinden sana sığınırım.)

I – BİR SURE EZBERLEYELİM:

Nasr suresi:

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm.

“ İzâ câe nasru’llahi ve’l-feth. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bi-hamdi Rabbike ve’stağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”

1,2,3. Allah’ın yardımı zaferi gelip de insanların bölük bölük Allh’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit  Rabbine hamdederek O’nu tesbit et ve O’ndan mağrifet dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir