YİRMİ DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM:

A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ :

 • – ES – SEMİ: İşitendir.
 • – EL- HAKİM: Hükmedendir.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun”

(Tevbe:119)

 • Hadis: “Yalan kötülüğe, kötülükte cehenneme götürür”. (Buhari, Edep:1997)

Kur’an-da ve peygamberimizin hadislerinde müslümanın vasıfları sayılırken doğru dürüst olduğu ve yalan söylemeyeceği özellikle vurgulanmıştır.

Yalan, münafıklık âlametidir. Yalancı Allah’ın lanetlediği kimsedir. Kıyamet gününde Allah onun yüzüne bakmayacaktır.

Kur’an : “Yalandan kaçının” (Hac:30)

“Allah’tan korkun, doğru söyleyin”. (Ahzab:70) diye emrediyor.

Yalan söyleyenin dostu olmaz. Sözüne güvenilmez. Yalanı ortaya çıkınca mahcup olur.

Yalan söyleyenin, başkalarını aldatanın rızkı dardır. Yalanla kazandığı şeyler telef olur.

Bir hadislerinde peygamberimiz şöyle bildirir:  

-“Yalan söyleyenin ağzının kokusundan melekler rahatsız olur ve ondan uzaklara gider.” (Ramuz: 104/11)

Yalan söyleyeni Allah da sevmez, insanlarda sevmez.

Yalan her kötülüğün başıdır. Bir gün biri Peygamberimize gelir: Dört kötü huyum var: “Her kötülüğü yaparım, hırsızlık ederim, içki içerim, birde yalan söylerim” der.

Peygamberimiz ona şöyle der:

-“Bana yalan söylemeyeceğine dair söz ver” O da :

-Söz veriyorum, der.

Kötülük yapmak, içki içmek aklına gelince, “Peygamber bana şunu yaptın mı? Diye sorarsa, yalan söylemeyeceğime göre diye düşünüp kötülüğü terk eder. Böylece yalandan vazgeçmekle bütün kötülüklerden de uzaklaşır.

Atalarımız: “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” demişlerdir.

İyi insan ve iyi bir Müslüman, yalanın her türlüsünden kaçınır.

C- SÖZÜN ÖZÜ :

 1. “Din milletlere faydalı hatta lüzumludur” J.J. Russo: Doğru.
 2. “Allah’ın ibadete ihtiyacı yok” Yanlış. İnsanların ibadete ihtiyacı  var. İbadetin vereceği sağlığa, huzura ihtiyacı var.

D – BİR OLAY:

Kâbe tamir görmüştü. Kâbe’nin duvarına Haceru’l –Esved taşı konacaktı. Sülaleler arası anlaşmazlık çıktı. Herkes kendisi koymak istiyordu. Kılıçlar çekildi. Kavga çıkacaktı. Biri : “Buraya ilk geleni hakem tayin edelim” dedi. O sırada Peygamber efendimiz çıka geldi.

Herkes ona güveniyordu. O Peygamber olmadan “Muhammedül emin” yani güvenilir Muhammed adını almıştı. Herkes onun hakemliğini kabul etti.

Peygamberimiz sırtındaki hırkayı çıkardı, yere serdi taşı üzerine koydu ve her bir ucundan oradakilere tutturdu, yerine gelince taşı aldı, yerine koydu. Böylece büyük bir kavgayı önlemiş oldu. Rahmet Peygamberi, barış peygamberi olduğunu bir daha göstermiş oldu.

E- BİR DAVRANIŞ :

Yemek yerken nelere dikkat edilmelidir?: (1)

 • Yemekten önce yenilecek olan şeyin  

helalden olmasına, başkasının hakkı olmamasına dikkat edilir.

 • Allah’ın ve Peygamberin haram kıldığı bir şey olmamasından emin olunmalıdır.
 • Göz hakkı olmaması için gereken  

yapılmalıdır. Yani açıkta yenmemelidir. Balkonda, orada, burada et kızartılmamalıdır.

 • Bundan sonra önce temizliğe dikkat edilmelidir. Yenilip içilecek kaşık, çatal, tabak, bardak gibi şeylerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.
 • Yemek seçilmemeli, yani beğenmeme  durumu olmamalıdır.
 • Yemeklerin, bilhassa ekmeğin israf edilmemesine dikkat edilmelidir.
 • Rahatsızlığı olan perhize dikkat etmelidir.
 • Yemekten sonra hemen yatılmamalıdır.
 • Altın gümüş kaplardan yenilip içilmemelidir.
 • Kazanç, helalden olmalıdır. Faiz, kumar, hırsızlık ve gayri meşru kazançtan elde edilen yenmez. Domuz, alkol gibi haram olanda yenmez,

içilmez,

F- SAĞLIK İÇİN:

Sigara dinen haramdır.

Dinimiz insan sağlığına büyük önem  

vermiştir. İnsan sağlığına, insanın aklına ve doğacak çocuklara zarar veren, maddi yönden israfa neden olan şeyleri yasaklamıştır.

Sigaranın verdiği zarar düşünülürse, faydalı yönü olmadığı ortadadır.

Sigaranın kokusu bile insanları ve melekleri rahatsız eder.

Allah : “Kendi elinizle kendini tehlikeye atmayın” diyor (Bakara : 195 +

Nisa:29)

Peygamberimiz de: “Sarhoşluk veren, uyuşturan her şeyden men ediyorum” diyor (Ebu Davut : 3/329)

İslam alimlerine göre:

 1. Her sarhoş eden şey haramdır.
 2. İsrafın her türlüsü haramdır.
 3. Her kötü kokan şey haramdır.
 4. Her sıkıntı ve eziyet veren şey haramdır.

Fıkıh alimleri ne diyor:  

-“Bugüne kadar sigaraya haram demeyenler, ne ölçüde zarar  

verdiğin bilmedikleri için haram dememiş olsalar gerek” (Prof.Dr. Hayrettin

KARAMAN)

-“Sigaranın zararı göz önüne alındığında haramlığı kesindir”  

(Prof.Dr. Hamdi DÖNDÜREN, İslam ilmihali :661)

-“Tıp ilmi sigaranın zararını şüpheli olmaktan çıkarmıştır. Sigara dinen haramdır” (Tüdav ilmihal : 2/69)

-“Başkalarına zarar vermemek esastır. Sigara zararlı ve israftır, sigara

şüpheli dahi olsa kaçınılmalıdır. Çünkü şüphe harama götürür” (Prof.Dr. Faruk

BEŞER, Fıkıhın pençesinde hayatımız : 137)

-“Sigara sağlığa zararlı ve haramdır” (Yusuf El Kardavi)

-“Sigara haramdır” (Halil GÖNENÇ)

-“Sigara, Müslüman’a yakışır bir nesne değildir” (Dr. İftehar Hüseyin)

Sigara parası daha hayırlı yerlere gitmelidir.

G – DİN BİLGİSİ:

12 – HACET NAMAZININ KILINIŞI

Herhangi bir isteği olan kimse yatsı namazından sonra 2-4 veya daha fazla hacet namazı kılar, hacet duasını okur. İsteğinin olması yolunda dua eder.

Birinci rekâtta Sübhaneke, Euzu besmele Fatiha ve üç defa Ayetel kürsi okur. Rükû secde yapar.  

İkinci rekâtta Besmele, Fatiha ve İhlâs suresi okur, rükû secdeden sonra oturur. Ettehıyyatü, Salli, Barik ve Rabbena Atine duaları okur, selam verir.

Bu namazla ilgili olarak Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur: -“Kimin Allah’tan bir dileği olursa iki rekât namaz kılsın sonra Allah’a dua etsin, salâvat getirip, hacet duasını okusun”. (Tirmizi Vitir : 17) (Bak H.Döndüren, İslam İlmi: 325-353) buyurmuştur.

Hacet Duası:

Okunuşu :

“Lâ ilâhe illallahu’l halimu’l kerimu subhanellahi Rabbi’l arşi’l azim. Elhamdu lillahi Rabbi’l âlemin es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ve’l ganimete men kulli birin vesselâmete min kulli ismin la teda’li zenben illâ gafertehu vela hemen illâ ferectehu velâ haceten hiye  leke rızan illâ kazeytehu ya erhamer-rahimin.”

Anlamı:

Halim olan, Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan iyi şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim.

Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma.

Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

13 – TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Bu namaz, sevabı bol olan bir namazdır. Her zaman kılınabilir. Bilhassa mübarek gecelerde kılmak adet olmuştur.

Tesbih namazı dört rekâttır. İkişer ikişer kılınır. Yalnız kılınabileceği gibi cemaatle de kılınır.

Toplam 300 defa: “Sübhanellâhi velhamdülillâhi ve la ilâhe illallahü vallahü ekber. Vela havle velâ guvvete illa billahil aliyyil azim” denir.

Tesbih namazı kılacak olan kimse:

 • Niyet eder, “Allahü Ekber” der.  

Sübhanekeyi okur, 15 defa tesbihi söyler.

 • Euzu besmele çeker, fatihayı okur bir de  sure okur 10 defa tesbih söyler.
 • Rükûya varır, üç defa “Sübhane rabbiye’l azim” dedikten sonra 10 defa tesbih söyler. Semi Allahü Teala limen hamideh. Rabbena lekel hamd” der, dikilir. 10 defa tesbih söyler.  
 • “Allahü Ekber” deyip secdeye varır üç  defa: “Sübhane Rabbiye’l a’la” der. 10 defa tesbih söyler.
 • “Allahü Ekber” der oturur 10 defa tesbih  söyler.
 • “Allahü Ekber” der secdeye varır. Üç  

defa: “Sübhane rabbiye’l a’la” der. 10 defa tesbih söyler. İkinci rekâta kalkar. İkinci rekâtı da aynı şekilde kılar oturur selam verir. Bundan sonraki iki rekâtı da aynen tekrar eder.

H – BİR DUA EDELİM:

Camiye girerken okunacak dua:

-“Allahümmeftahli ebvabe        rahmetike”   (Allahım      bana           rahmetinin

kapılarını aç)

Camiden çıkarken:

-“Allahümme inni eselüke min fazlike” (Allahım, senden lütuf ve keremini isterim).

I – BİR SURE EZBERLEYELİM Kevser suresi :

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm.

“İnnâ a’taynâke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şânieke hüve’lebter.”

1,2,3 (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir