YİRMİ DOKUZUNCU GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM:

A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ :

39-EL HAFIZ: Koruyan, muhafaza edendir.

40–EL–HASİB: Hesaba çekendir.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

a)Ayet: “Zalimler için dost ve yardımcı yoktur” (Hacc : 71)

b)Hadis: “Kim başkasının hakkını yeminle alırsa, Allah ona cehennemi

vacip, cenneti haram kılar. Biri : “Az bir şey olsa da mı?” dedi. Evet misvak ağacından bir çubukta olsa” dedi.”  (Ramuz : 408/1)

* * *

İnsanın üzerinde birçok hak vardır. Bunlardan en önemlileri; Allah’ın hakkı, kul hakkı ve hayvan hakkıdır.

Allah kendi hakkını helal edebilir. Ama kul ve hayvan hakkı ile yanıma gelmeyin diyor.

Peygamberimiz  de başkalarına ait hakları kıyamet günü mutlaka sahiplerine ödeyeceksiniz. Kim bir karış toprağı alsa yedi kat olarak boynuna geçirilecek diyor.

Başkasına ait bir şeyi almak akıllılık ve açık gözlülük değildir. Ağlayanın malı, gülene yaramaz. O hak ondan mutlaka çıkacaktır.

Bizden öncekiler çürük yumurtayı pazara götürüp satmazlardı. Askerlerimiz koparmak zorunda kaldığı üzümün parasını kopardıkları dala bağlamışlardır.

Kaçak su, elektrik kullanmaktan büyük hak doğar. Namaz kılsa da, oruç tutsa da ibadetleri kabul olmaz. Dinimizde hırsızlık, gasp büyük ahlaksızlık ve büyük günahlardan sayılmıştır.

İnsan hak yerse, haram yerse, o onun mayasını, karakterini bozar. Organları ona isyan eder. Doğacak çocuklar itaat etmez.

Helallaşıveririm diyenler oluyor. Hakkın iadesi gerekir. “Hakkını helal et” demekle hak helal olmaz. Cenaze namazlarında hakkını helal et demekle helallaşılmaz. Peygamberimiz, cenaze namazı kıldırmadan “Bunda hakkı olan var mı?” diye sorar, hak ödendikten sonra namazını kaldırırmış.

Dünyada helalleşme olmazsa, ahirete kalırsa, hak yiyenin sevapları hak sahibine verilecektir. Sevapları kalmayınca karşı tarafın günahları ona verilecektir. Helalleşme böyle olacaktır.  

Dikkat edilecek bir husus da şudur. Bir şey yer içerken, balkonda et kızartırken göz hakkı doğacağı unutulmamalıdır.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

a)-“Kötü huylu güzel yüz, sahte paraya benzer” Doğru.

b)-“Bana dokunmayan yılan, bin yıl yaşasın”. Yanlış. Uzun ömür

verilince sana da sokar, sevdiklerine de sokar.

D – BİR OLAY:

Emevi halifelerinden biri güzel bir saray yaptırır. Bahçesi biraz dar gelir, genişletmek ister. Komşu ihtiyar kadına bahçesini satmasını söyler. Kadının başka bir yeri yurdu yoktur, satmaz. Halife elinden bahçeyi alır.

İhtiyar kadın kadıya gider şikayet eder. Kadı ne yapsın, ne desin? Bir yol bulur. Bir at bir heybe alır. Kadından alınan bahçeye gider, heybeyi toprakla doldurur. Pencereden bakmakta olan halifeye “bir dakika gelir misiniz” der. Halife şaşkın şaşkın gelir. Kadı:

-“Şu heybeyi ata yükleyiverelim efendim” der.

Ağırdır kaldırıp yükleyemezler. Kadı der ki:

-Efendim, bu bir göz heybenin toprağını kaldıramadınız. Ya yarın yedi kat boynunuza geçirilecek, o zaman nasıl kaldıracaksınız?

Halife hatasını anlar, arsayı kadına geri verir.

İnsan öldükten sonra yaptıklarının hesabını inceden inceye verecektir.

 E – BİR DAVRANIŞ:

Tuvalete nasıl girilir?

 • Tuvalete girmeden elbisemizin yere değmemesi için derlenilip toparlanılmalıdır.
 • Sol ayakla girilmeli, çıkarken de sağ ayakla çıkılmalıdır.
 • Erkekler ayakta su dökmemeli, üzerine ve etrafa sıçramaları önlemelidir.
 • Temizlik için kağıt yeterli olmaz. Suda kullanılmalıdır.
 • Temizlik sol elle yapılmalıdır.
 • Çeşme sağ elle açılıp kapatılmalıdır.
 • İçerde lüzumsuz kalınmaz, konuşulmaz.
 • Açıkta tuvalet yapılmaz.
 • Kıbleye dönülmez.
 • Yola, suya, gölgeliklere tuvalet yapılmaz.
 • Tuvaletten sonra eller yıkanır. Başkasına ait havlu kullanılmaz.
 • Tuvalet temiz bırakılır.
 • Çıkar çıkmaz abdest alınmaz (Yürünür, oturulur veya öksürülür)

F – SAĞLIK İÇİN:

Başkasına rahatsızlık verilmez.

Çöplerin çöplüklere rasgele atılması, yol kenarlarına bırakılması, boş bahçe ve arsalara atılması hastalık kaynağıdır.

Mesireliklerinde temiz tutulması gerekir.

Bir gün Peygamberimiz: “Lanete uğrayanlardan olmayın” der. Oradakiler “Bunlar kimdir? Derler. Peygamber (as): Halkın gelip geçtiği yerlere ve gölgeliklere abdest bozanlardır” cevabını verir.

Yollara tükürmek, sümkürmek de sağlığa uygun değildir.

Ayrıca başkalarına eziyet vermektir.

Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin kağıdını, kutusun, çörçöpünü yerlere atmamak, medeni olmanın gereğidir.

G – DİN BİLGİSİ:

Hacca gitmek:

Hac, varlık sahipleri için ihrama girmesi belirli vakitte Arafat’ta durması ve Kabe’yi tavaf etmesidir.

Zengin kendi gidemezse vekil gönderir.

Haccın üç farzı vardır:

 1. İhram giymek
 2. Arafat’ta vakfe durmak
 3. Kabe’yi tavaf etmek

Mikat mevkiinde ihrama girilir, yasaklara uyulur. Arafat’ta durulur, müzdelife’de eğleşilir. Hacar’ul Esvet’ten başlayarak Kabe tavaf edilir, iki rekât namaz kılınır. Safa-Merve tepeleri arasında say yapılır. Mina’da şeytan taşlanıp ihramdan çıkılır tıraş olunur. En son veda tavafı yapılır.

Haccın kabul olabilmesi için helal para ile gidilmesi lazımdır.

Umre: Herhangi bir zamanda Kabe’yi ziyaret etmektir.

Umrenin iki farzı vardır:

 1. İhrama girmek,
 2. Kabe’yi tavaf etmek. Sonra iki rekât  namaz kılınır, Safa-Merve arası  say yapılır, tıraş olunarak ihramdan çıkılır.

H – BİR DUA EDELİM:

Hastalıklar ve dertler için dua:

-Ey Allah’ım, zararımı gider. Şifam senin elindedir, bana şifa ver. Benden sıkıntıyı gider. Zira sıkıntıyı ancak sen giderirsin”

I – BİR SURE EZBERLEYELİM:

Tebbet suresi:

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm.

“Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte-leheb. Ve’mraetühû hammalâte’l-hatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.”

1,2,3,4,5. Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateş yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir