YİRMİ BİRİNCİ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM:

A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ :

21- EL-BASİT : Açan, genişletendir.

22–EL-HAFIZ: Koruyup gözeten ve muhafaza edendir.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın yeryüzünün

dengesini bozmayın” (Rahman 7-9)

“Her şeyi bir ölçüye göre yarattık”  

(Kamer : 49)

 • Hadis: “Beş şey yaratılıştandır: Bıyıkları kesmek, kasık kıllarını tıraş etmek, koltuk altı kıllarını yolmak, tırnakları kesmek ve sünnet olmak” (Buhari,

Libas : 63)

İslam dini insan sağlığına ve insanın hayatına büyük değer vermiştir. Sağlık Allah’ın insana verdiği en büyük nimetlerdendir. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Hayatın, yaşamanın da bir anlamı olmaz.

İnsan sağlığı için en önemli şey temizliktir. İnsan, temiz olacaktır. Elbisesi, kullandığı eşyalar temiz olacaktır. Yediği, içtiği, çevresi ve yaşadığı ortam temiz olacaktır.

Bakıyorsunuz, insan kirli, vahşi hayvanların yapmayacağı şeyleri yapıyor. Çevre kirli, su kirli, hava kirli, ekran kirli. Kirlilik, sadece etrafta görünen çörçöp değildir. Maddi kirliliğin yanında manevi kirliliği, ahlaki erozyonu unutmamak gerekir. En büyük kirlilik, denizin kirlenmesi, ozon tabakasının delinmesi değildir. En büyük kirlilik insanın kirlenmesidir. Başka kirler temizleniyor ama insanı temizleyecek ilaç henüz yok.

İnancımızda kirli beden, kirli elbise ile, kirli ortamlarda ibadet olmaz.

Peygamberimiz şöyle diyor. “Cennete temiz olanlar girer. Temizliğe dikkat edenin ömrü uzun olur. Yemeğin bereketi yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamaktır”.

Bir gün biri peygamberimize geliyor diyor ki :

 • Ey Peygamber! Bana faydalı olacak bir şey tavsiye et” Peygamber (as) ona şunları söyler :
 • İnsanların gelip geçtiği yol üzerindeki sıkıntı verecek hoş olmayan şeyleri kaldır. (İbni Mace, Edep:11)

C – SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “Düşünmeden konuşan insan, nişan almadan ateş eden avcı gibidir” Doğru.
 2. ”Haram helal ver Allah’ım. Kulun durmaz yer Allah’ım” Yanlış. Haram

yiyen ateş yer.

D – BİR OLAY:

Musa peygamber bir gün İsrailoğullarına konuşma yapıyordu. Onlara Allah’a itaat etmemenin, namaz kılmamanın cezasından bahsediyordu.

Aralarından biri:

 • Ey Musa! Ben Allah mallah tanımam, namazımda yoktur. Hani benim cezam? Der.

Musa Peygamber bir an duraklar, ne diyeceğini bilemez. Bu arada Allah Musa Peygambere bildirir.

 • Ey kulum Musa! Niye şaşırdın? O kuluma söyle : “Ona iman nasip olmaması bir ceza değil midir? Ondan ibadet edip namaz kılmanın zevkinin alınması bir ceza değil midir?”

İmansızlıkta bir cezadır, ibadet edememek de bir cezadır.

E- BİR DAVRANIŞ:

Güzel bir şey gördüğümüz zaman neler denmelidir. Neler düşünülmelidir?

Güzel bir şey gören, kıskançlık duygusu ile bakmamalıdır. O şeyi görünce Allah’ın gücünü düşünmelidir ve “Maşallah” veya “Barekellah” demelidir.

Bu konuda Peygamberimiz (sav) şöyle demiştir:

-“Sizden biri birden kardeşinin nefsinde veya malında hoşuna giden bir şey görünce onu tebrik etsin ve “Barekellah” desin” (Ramuz: 389/8)

F – SAĞLIK İÇİN:

Sigara, azar azar ölümün adıdır.

Sigaranın insana hiçbir faydası yoktur. İçenlerden hiçbiri bir başkasına içmesi için tavsiyede bulunmaz. Çünkü sigara madden manen zararlıdır. Sadece içene değil, herkese zarar verir.

Sigara ile 4000 den fazla kimyasal maddeyi insan vücuduna taşır. Sigaranın verdiği zararı bir insan bir başkasına verse neler olur neler.

Sigaranın zararını göre göre içenler bağımlı hale gelmiştir. Bu durumda devam ettikleri için sigara “Ahmak otu” denmiştir.

Her yıl milyonlarca insan  sigara yüzünden hastalanmakta ve ölmektedir.

Sigarayı daha çok cahil, iradesi zayıf, bunalımlı,  hayat düzeni olmayanlar içer.

Sigara, dert ortağı bir dost değil, amansız bir düşmandır. Biz onunla dostuz o beni, ben onu bırakmam diyenleri ya sakat bırakmış yada tez elden mezara sokmuştur.

Uzmanlara göre günde 1 ile 9 arasında sigara içen tiryaki, atom bombasına maruz kalanların aldığı doza eş değer riske girmektedir. Prof. Dr. İbrahim USLU : “Sigaradaki polonyum 210 ve kurşun 210 radyoaktif elementlerinin en tehlikeli radyasyon türü olan alfa radyoaktivite saçtığını söylemiştir. (15 Ocak 2006 – Yeni şafak).  

G – DİN BİLGİSİ  

NAMAZLARIN KILINIŞI

1-SABAH NAMAZININ KILINIŞI

Namazlardan önce güzel bir abdest almaya özen gösterilmelidir.

Namaza başlamadan önce de günahlarımız için üç defa “Estağfirullah” denmeli böylece maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak yüce Allah’ın huzuruna durulmalıdır.

Sabah namazının sünneti ile farzının kılınışı arasıda fark yoktur.

-Önce niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” denir.

-Ellerin baş parmakları kulak memesine götürülür. (Kadınlar omuz

hizasına kaldırılır)

-“ Allahü Ekber” denir, tekbir alınır.

 • Sübhaneke okunur.
 • Euzu besmele çekilir.
 • Fatiha suresi okunur. Sonunda “Âmin” denir.
 • Bir sure veya Kur’an-dan en az üç ayet okunur.
 • “Allahü Ekber” denilerek rükûya varılır.
 • Üç defa: “Sübhane Rabbiye’l –azim” denir.
 • “Semi Allahü limen hamideh” denir  ayağa kalkılır ve  
 • “Rabbena lekel hamd” denir
 • Allahü Ekber denir, secdeye varılır.
 • Secdede üç defa:”Sübhane Rabiye’lâlâ” denir.
 • “Allahü Ekber” denir oturulur.
 • Tekrar “Allahü Ekber” denir secdeye varılır

– Secdede üç defa:”Sübhane Rabiye’lâlâ” denir.

 • “Allahü Ekber” diyerek ikinci rekata kalkılır.
 • Besmele çekilir, Fatiha suresi ve bir sure veya bir ayet okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükuya varılır. Rükûda  üç defa “Sübhane Rabiyyel’l-azim” denir.
 • Semi Allahü limen hamideh” denir kalkılır
 • “Rabbena lekel hamd” denir.
 • “Allahü Ekber” denir secdeye varılır.
 • Secdede üç defa: “Sübhane rabbiyel’lâlâ” denir.
 • “Allahü Ekber” diyerek oturulur. Tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır.
 • Secdede üç defa: “Sübhane rabbiyel’lâlâ” denir.
 • “Allahü Ekber” diyerek oturulur.
 • Ettehıyyatü + Salli + Barik ve Rabbena Atina duaları okunur.
 • “Esselamü aleyküm ve rahmetullah” diyerek sağ tarafa selam verilir.

Tekrar “Esselamü aleyküm ve rahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilir.

Böylece sabah namazının iki rekât sünneti kılınmış olur. Daha sonra farzına niyet edilir. Aynı şekilde iki rekât farzı kılınır.

2- ÖĞLE NAMAZININ KILINIŞI

Öğle namazının ilk önce 4 rekât sünneti kılınır.

 • Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının sünnetini kılmaya, denilir.
 • Euzu besmele çekilir, Fatiha suresi okunur “Amin” denir ve bir sure okunur.
 • Allahü Ekber diyerek rükûya varılır, üç defa “Sübhane Rabbiye’L-azim” denir, “Semi Allahü limen hamideh” denilerek kalkılır ve “Rabbena lekel hamd” denir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. Secdede üç defa : “Sübhane Rabbiye’Lâlâ” denir, “Allahü Ekber” diyerek oturulur. Tekrar “Allahü Ekber”  denir secdeye varılır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’Lâlâ” denir. “Allahü Ekber” diyerek ikinci rekâta kalkılır.
 • İkinci rekâtta Fatiha ve bir sure okunur. “Allahü Ekber” diyerek rükûya varılır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’L-azim” denir. “Semi Allahü limen hamideh” denilerek kalkılır ve “Rabbena lekel hamd” denir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’Lâlâ” denir. “Allahü Ekber” diyerek oturulur. Tekrar “Allahü Ekber” denir secdeye varılır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’Lâlâ” denir. “Allahü Ekber” diyerek oturulur. Ettehıyyatü okunur. “Allahü Ekber” diyerek üçüncü rekâta kalkılır.
 • Fatiha okunur. “Amin” denir, sure okunur. Aynen birinci ve ikinci rekâtta olduğu gibi üçüncü ve dördüncü rekâtlar kılınır, sonunda oturulur. Ettehıyyatü + Salli + Barik ve Rabbena Atine duaları okunur. “Esselâmü aleyküm verahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece öğle namazının ilk sünneti kılınmış olur.

Erkekler kamet getirerek farzına niyetlenirler.

 • Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzına, denir.

Birinci ikinci rekâtı aynı sünneti gibi kılarlar. Üçüncü dördüncü rekâtta fatihadan sonra farzlarda sure okumazlar. Farzın sünnetten başka bir farkı yoktur.

İki rekât son sünneti de aynı sabah namazının sünneti gibi kılınır. Böylece 10 rekât olan öğle namazı kılınmış olur.  

H – BİR DUA EDELİM:

Evden çıkarken okunacak dua:

-“Bismillahi hasbiyellahü tevekkeltü alellahi lahavle vela guvvete illa billah”(Allah’ın adıyla, Allah bana yeter. Allah’a tevekkül ettim. Allah’a güvenmekten başka güvence yoktur).

I – BİR SURE EZBERLEYELİM:

Mâun suresi :

Okunuşu: Bismillahhirrahmanirrahım.

“Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn Fez âlikellezî yedu’u’l-yet îm. Ve l â yehuddu alâ taâmi’l-miskîn Feveylün li’l-musallîn. Ellezîne hüm an sâlatihim sâhûn. Ellezî ne hüm yürâûne ve yemraûne’l-mâûn.”

 1. Dini  yalanlayanı gördün mü?
 2. İşte o, yetimi itip kakar;
 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez ;  

4,5 Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6, 7 Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar.

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK ?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir