Yıkanması Gerekene Haram Olan Şeyler Nelerdir?

Cünüp olana, Ay hali görene ve nifastan sonra yıkanılmadan bazı şeyler haram kılınmıştır. Bunlar şunlardır:

  1. Namaz Kılamaz : Hangi namaz olursa olsun, namaz kılamaz. Tilavet secdesi yapamaz.

Kur‘an‘da : ―Namaz kılmak için cünüp iseniz boy abdesti alın. Su bulamazsanız teyemmüm edin‖ emri vardır. (Mâide:6)

            ―Gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın.‖ (Nisâ:43) buyrulur. Çünkü cünüplük kirliliktir, o halde Allah‘ın huzuruna çıkılmaz.

  • Kâbeyi Tavaf Edemez : Kâbe  yüce Allah‘ın evidir. Onu tavaf da Allah‘ın huzuruna çıkmaktır. Allah‘ın huzuruna kirli çıkılmaz.
  • Kur‘an‘ı Elleyemez : Kur‘an‘da : ―O Kur‘an‘a ancak iyice temizlenmiş olanlar el sürebilir.‖ (Vakıa:79) buyrulur. Ancak onu bir yere taşımak, ortadan kaldırmak isteyen, bir bezle tutabilir, bir çantada veya torbada taşıyabilir.

Cünüp olan, Kur‘an‘ı elleyemez, bakamaz, okuyamaz, okunan Kur‘an‘ı isteyerek dinleyemez.

Hayızlı ve nifaslı olan kadın, kuranın elleyemez, bakabilir ve ancak dua olan âyetleri okuyabilir. Bir de Kur‘an öğreticisi ise, o vazifeyi yapacak yoksa, o zaman âyetleri bölerek veya kelimeleri atlayarak öğretir, öğrenmenin geri kalmaması için böyle yapılır.

Sadece Maliki Mezhebindeki zayıf bir görüşe dayanarak diğer üç mezhebin saliklerine : ―Hayızlı ve nifaslı olan Kur‘an okuyabilir‖ denirse yanlış olur. Dinde kolay yolu gösteriyorum düşüncesiyle müsamaha kapısını aralamak olmaz. Bu taviz olur. Dini kolaylaştırmak bizim görevimiz değildir.

Dua âyetlerini okuyabilir, ama dua ayeti ile dua ayeti olmayan ayetleri kaç kişi ayırt edebilecek? Bir çoğu Ayetel Kursiyi okumaya kalkıyor. Fatiha sûresini okumaya kalkıyor. Okuyan temiz değilse sevap kazanmaz, günaha girer.

Kur‘an‘a saygı duymak lazım. Kur‘an‘a saygı duyan aziz olmuştur. Saygı duymayanlarda zelil olmuştur. Cünüp olan, içinde ayet ve hadis olan bir kitabı bile elleyemez ve okuyamaz. Bir hadiste : ―Kur‘an‘a temiz olan dokunur.‖ (Büyük Hadis Kül:1/129)

      Bu konuda islâm peygamberi şöyle buyurmuştur :  

–         ―Aybaşı olan, cünüp olan Kur‘andan herhangi bir şey okuyamaz.‖ (Prof. V. Zuhayli, İslâm Fıkhı Ans:1/357+Prof. Dr. İ. Canan, Hadis Ansiklopedisi:10/28)

İbn-i Abidin de (s.112) ―Hayızlı Kur‘an hocası tam bir ayet okuyup öğretemez. Öğretmeye mecbursa yarımşar ayet öğretir.‖ denmektedir.

Halil Gönenç Hoca Efendi de : ―Hayızlı Kur‘an Kursu hocası yardımcısı varsa, görevi yardımcısına bırakır. Eğer görev aksayacaksa, kendi göreve devam eder. Kelime kelime veya yarımşar ayet öğretebilir‖ der. (G.M.F.:1/137)

Prof. Dr. İbrahim Canan : ―Hayızlı ve nifaslı olan kimse, Kur‘an okuyamaz. Okunan Kur‘an‘ı dinleyebilir.‖ Hz. Aişe (r.a.) : ―Ben adetli iken Allah Rasulü bana yaslanır Kur’an okurdu. Ben de dinlerdim‖ der. (Buhari Hayz:2) ―Hayızlı olan cünüp olan Kur’an okumanın dışında Allah’ın adını anabilir.‖ (Hadis Ans:10/300) der. Çünkü; Allah’ı içinden çıkarıp atmak mümkün değildir.

İslâm‘da her şey yerine oturmuştur. Değiştirmek, yeni şeyler ortaya atmak bize düşmez. Bir şey söylemek, basit bir şey değildir. Ona uyanların vebâli ne olacak? Kötü çığır açılırsa, ana uyanların günahı kadar çığır açana yazılır.

Hayızlı ve nifaslı kadına Kur’an okuyamaz demek, kadını küçültmek değildir. Hor görmek asla değildir. Dinin koyduğu kuralları kimse değiştiremez. Çünkü din değişmez esaslardır. Değişirse din bozulur. Hıristiyanlık ve Yahudilik böyle bozulmuştur.

Adetli, doğum sonrası kanın Kur’an okuyup ibadet edememesi, onun kirli oluşundandır.

4-   Camiye Giremez : Bu konuda Peygamberimiz (s.a.) şöyle buyurmuştur :  

–         ―Hayızlı ve cünüp olana mescide girmesini helal kılmıyorum‖ (İslâm fıkhı ans:1/360) + (Prof. Dr. H. Döndüren, İslâm İlm:171)

Ümmü Seleme (r.a.) : ―Allah Rasulü Mescidin avlusuna girerek, yüksek sesle <İurası mescid, cünüp ve hayızlıya helal değildir> dedi‖ der. (Prof. Dr. İ. Canan, Hadis Ans:16/195)

Cami içinde uyuyup ihtilam olan, dışarıya çıkabilmek için teyemmüm abdesti alır.

Cünüp hayızlı ve nifaslı camide sohbet edemez. Camide sohbet dinleyemez.

Önemli bir husus da müslüman olmayan necistir. Camiye giremez. Ancak etkilenip müslüman olma ihtimali varsa, uygun kıyafetle, izin alarak camiye girer diyenler vardır.

Kur’an da müslüman olmayan necis kabul edilir. (Tevbe:28)

5-   Hayızlı ve Nifaslı Oruç Tutmaz : Cünüp olursa, oruç tutar. Hayız ve nifaslı orucunu kaza eder. Kan geldiği müddetçe eşi ile ilişkiye giremez. (Ö.N. Bilmen Büyük İslâm İlm:77)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir