YER VE GÖĞÜN YARATILIŞI

Yeri göğü yaratan da Allah’tır. Kur’an’da şöyle bildirilir:

  • “O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi.” (Fussılat:10)
  • “Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını da yaratandır…” (Talak::12)
  • “Gök yüzünü Allah bina etti. Onu yükseltip düzene koydu. Gecesini karattı, gündüzünü ağarttı. Sonra da yer küreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için faydalanasınız diye yerden suyu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi” (Naziat:27-33) –         “Göğü Allah yükseltti ve denge koydu. Sakın dengeyi bozmayın” (Rahman:7-8)

Evet yeri göğü ve ikisinde de bulunanları yaratan Yüce Allah’tır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir