Yatak Odasına Kur’an Asılır Mı?

Kur’an, yatak odasında da bulundurulabilir. Sarılı veya güzel bir torbanın içinde yüksekçe bir yere asıldıysa olur.

Duvara asılan Kur’an, ayak hizasında olmaması gerekir.

Önemli olan, saygısızlık yapılmamasıdır, rasgele yerlere konmaması gerekir. Göbek hizasından yukarda olması gerekir.

Bugünkü apartmanlar içinde alt katta Kur’an‘ın oluşunda, sakınca yoktur. Ayrı bölümdür. Bir önemli husus da Kur’an‘ın üzerine çıkılmış değildir, saygısızlık yoktur. Alt kattaki, üstte insan var diye evine Kur’an sokmasın mı? Bu bir zarurettir.

Ev taşırken, kutularda taşınabilir. Bir yerden bir yere satış için nakil için çantada, kutularda taşınabilir. Yere konan Kur’an değil, çanta veya kutudur.

Fetvalar böyle olsa da, Kur’an‘a ne kadar saygı göstersek azdır. Onu, Allah Kelamı olduğu için göbekten aşağı tutmamak oraya buraya bırakmamak gerekir. Ona saygı gösteren yücelir. Osman Gazi, odada Kur’an var diye ayağını uzatıp yatmamış, Allah‘da ona uzun ömürlü imparatorluk nasip etmiştir.

Kütüphanede Kur’an, en üste konmalıdır. Hürmetsizlik olmamalıdır, üzerine mealini bile koymamalıdır. Birde Fatiha sûresi üste gelecek şekilde konur.  

Hiç okunmadan bazı evlerde, bohçaya konup, torbaya konup asılmasıda doğru değildir. Okunmalıdır, Onunla amel edilmelidir.

         Müslüman Olmayan Ülkeye Kur’an Götürmek

Kur’an‘ın  bilinmesi, tanınması için, orada hakarete uğramayacaksa, götürmekte fayda varsa, götürülür. İşçimiz götürebilir.

Sadece ticari maksat düşünülür, mahsurları düşünülmezse, götürülmemelidir.

Kur’an‘ın yeniden tekrar tekrar bısımı için para ile satılmasında sakınca yoktur, para ile okunmaz o kadar.

Çantada bavulda kutuda taşınabilir, götürülebilir.

Hz. Ömer(r.a.) : ―Beraberinizde Kur’an olduğu halde düşman topraklarına yolculuk etmeyin‖ (İs.Fik.Ansiklopedisi 1/215) derken mahsurları varsa, Kur’an hakarete uğrayacaksa götürülmez.

Bugün islâmın yayıldığı günümüzde Kur’an‘ın her dile çevrilip tanıtılmasına büyük ihtiyaç vardır.  

Bugün körler için kabartma İncil‘in Türkçesi var. Ama Kur’an meali yok. Bu bir eksikliktir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir