YAHUDİLİK

Yahudilere geldiği için bu adla anılır. Musa Peygambere vahiy olunan dindir.

Yahudilik Allah’tan Musa Peygambere geldiği haliyle korunamamış, büyük değişikliklere uğramıştır. Böylece ilahi olma özelliğini kaybetmiştir.

 • Milli ve ırki bir din haline gelmiştir. Yahudi olmayan bir kimse Yahudilik dinine giremez. Yahudi olan bir kimsenin de başka bir dine girme, kabul etme özgürlüğü yoktur. Her gün basında Müslüman olan Hıristiyanları okur ve duyarız, görürüz. Ama bir Yahudi’yi görmek mümkün değildir.
 • Yahudilerin tanrısı Yehova’dır. Yehova, kıskanç bir tanrı olup, yalnız Yahudilerin tanrısıdır. İsrail’i kendi halkı olarak seçmiştir.
 • Dinler arasında ölüm ötesi inanca, sorguya suale, hesap vermeye pek yer vermez.
 • Yahudiler Kur’an-ı Kerim de bir çok kez lanetlemişlerdir.
 • Yahudiler, Kudüs’ü kutsal yer ilan etmişlerdir. 1948’de devlet oluşlarıyla (ne yazık ki, ilk tanıyan Türkiye olmuştur) Kudüs idealini ninni yerine her doğan İsraillinin beynine işlemişler “Kudüs senindir, senin olacaktır” demişler ve bu ideallerine de Batının da desteğiyle ulaşmışlardır.

Kudüs’te Ömer camiinin kıble duvarını ağlama duvarı ilan etmişlerdir. Burada gözyaşı döken Yahudi’nin günahlarının affolunduğuna inanılır.

 • Yahudilikte dini hayatla, milli hayat birleşmiştir. İsrailoğulları varlıklarını buna borçludur. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Yahudiler de kimliklerini bu sebeple kaybetmemişlerdir.
 • Yahudilikte Mesih inancı vardır. Bu dünya hayatının sonunda Mesih gelecek, sadece Yahudi olanları kurtaracağına inanırlar.
 • Kendilerini üstün ırk olarak görürler, diğer milletleri de Yahudilerin kölesi gözü ile bakarlar.
 • Cumartesi günleri iş yapmazlar. O gün ibadet ve dinlenme günüdür.  
 • Yahudilikte kadınlar, dinin emir ve yasaklarından erkekler gibi sorumlu değildir.   Sinagog’da yapılan ibadete katılamazlar, ancak seyredebilirler. Ayrıca başı açık hiçbir kadın dua edemez.

a-     Yahudiliğin kimliği kısaca şöyledir:

 • Tanrısı: Yehovadır.
 • Kitabı: Tevrattır.
 • Peygamberi: Musa (AS) dır.
 • İbadet yeri. Sinagog = Havradır.
 • Din adamı: Hahamdır.
 • Sembolü: Üçgen, altı köşeli yıldız veya Menora denilen 8 kollu şamdandır.

b-   Tevrat,  

            Musa (AS) dan 750 yıl sonra Azra isimli haham tarafından yazılmış, bir uydurma rüya ile gömüldüğü yerden çıkarılmıştır.

Tevrat yalnız Yahudilere hitap eder.

Beş bölümden oluşmuştur.

 1. Tekvin,
 2. Çıkış,
 3. Levililer,
 4. Sayılar,
 5. Tensiye,

Yahudilik ırkî bir din olduğundan, Yahudiliğe ve Tevrat’a başka sahip çıkan olmamıştır. Yahudiler, azınlıkta olup sürekli göç ettiklerinden ve her girdikleri savaşı kaybettiklerinden, bir de Tevrat’ın yazıya geçirilmemiş oluşu nedeniyle Tevrat korunamamıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir