UĞUR, UĞURSUZLUK ARAMAK

“ Uğurlu geldi” “ uğursuz geldi” sözleri yanlış bir inançtır. Çünkü hiç bir şeyde uğur da yoktur uğursuzluk ta yoktur.  

Halk arasında bazı şeylerin uğuruna koşma, bazı şeylerinde uğursuzluğundan kaçma adeti var.

Kedide, köpekte, baykuşta, tavşanda, rakamlarda, günlerde, renklerde,kadında, uçan kuşta, bacadan çıkan dumanda uğurda olamaz uğursuzlukta olmaz.  

Uğursuzluk insanın kendindendir. (bak: Yasin-18)

Uğurlu insan, uğursuz insanda olmaz. Uğur parası da olmaz.

İş yapılacak yapılmayacak gün de yoktur.

Bunların hepsi bit’attır, hurafedir. İslam inancı ile asla ilgisi yoktur.  

Neml Süresi’nin 47. ayetinde uğursuzluk olmadığı bildirilmiştir.  

Cenab-ı Allah: “bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz” buyurur.(Enbiya-35)

“Hoşunuza gitmeyen şeyler sizin için hayır, hoşunuza giden şeyler de sizin şer olabilir.” (Bakara-216) buyurur. biz neyin hayırlı, neyin şer olduğunu bilemeyiz.

Peygamber (as) buyuruyor ki;” Sayılardan renklerden hüküm çıkaran bizden

değildir.”

-Uğursuzluk inancı bir Müslümanı yolundan alıkoymasın yaptığınız işlerden hoşlanmadığınız bir şey görecek olursanız şu duayı okuyunuz; “Allahım hayrı ancak sen verebilirsin,şeride ancak sen def edebilirsin. Güç ve kudret ancak sendedir.” buyurmuştur. (Ebu Davut Tıp:24/3923)

Peygamberimiz uğursuzluğu red ederdi. Hiçbir şeyi kötü ve uğursuz görmezdi.herhangi bir şeyden uğursuzluk çıkarmayı sevmezdi. Her şeyi iyiye yorardı, herkesin iyiliğine dua ederdi. Peygamberimize göre uğursuzluk yoktur. Güzel söz vardır, güzele yorma vardır. “ Uğursuzluk inancı, sizi yolunuzdan alıkoymasın” derdi. (Prof.Dr.İ.Canan Hadis Ans. 11/208)

-“Uğursuzluk çıkarmak İirktir.” (Tirmizi Siyer 47) (B.Hadis Kül:4/200)

-“ Ne sirayet (buluşma) nede uğursuzluk vardır. Benim güzel söz hoşuma gider.” buyurmuştur. (Buhari Tıbb:44)

-“ Kim uğursuzluk sayıp işinden kalırsa, Allah’a şirk koşmuş olur.” (B.Hadis Kül.:4/200)

Birgünde; Peygamber (sa) Efendimiz bileğine sıra halka geçirmişolan birini gördü. O’na

-“ Bu nedir” diye sordu. Adam:

-“ Uğurumdur. Bana cesaret verir.kuvvetimi arttırır” dedi. Peygamberimiz O’na:

-“ Çıkar at onu. O senin ancak aczini arttırır. İayet o üzerinde iken ölürsen ebediyen iflah etmezsin” buyurdu.

Kısaca uğursuz saymak uğursuzluk aramak, belayı hak etmek ve beklemek olur. İslamda her şey hayra yorulur.        

Bir insandan veya başka bir şey den zarar geleceğine inanmak şirktir. Çünkü Allah’ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Hayrı da, şeride yaratan Allah’tır. Her şey Allah’tandır ve Allah’ın dilemesiyle olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir