ÜÇÜNCÜ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

GÜNLÜK PROGRAM:

A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:

3- El- Melik: her şeyin hakimi demektir.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Allah’ın eşi benzeri ve dengi yoktur. Allah gibi bir şey yoktur.”

(Şura:11)

 • Hadis: “İnsanların bazıları lafı şunu demeye kadar getirirler. “Anladık Allah her şeyin yaratıcısıdır. Peki onun yaratıcısı kimdir? Bu şeytanın vesvesesidir. O zaman:”ben inandım” deyin, “kelime-i şahadet getirin” (İ.Canan hadis Ansiklopedisi:7/169)

Allah’a  iman, Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır. Allah’a imandan her insan sorumludur.

Allah inancımız nasıl olmalıdır?

 • Allah, her şeyin yaratıcısıdır. Belirli bir zaman sonra her şeyi yok edecek, sonra diriltecek ve hesap soracaktır.
 • Onun evveli ve sonu yoktur. Her şeyi görür bilir.
 • O, cisim şekil değildir. hiçbir şey ona benzemez. O hiç bir şeye benzemez. Bir mekanı yoktur. Her yerdedir. Biz o’nu göremeyiz.

Yarattıklarından o’nun varlığını ve  gücünü anlarız. Yunus: “yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin” demiştir.  

 • O, en büyüktür. Ondan başka büyük yoktur.
 • Yaratıcılık tek Allah’a mahsustur. Doğayı da yaratan Allah’tır. İnsanlar bir şey yaratamazlar. Ancak Allah’ın yarattığı şeylerde değişiklik yapabilirler.

Meselâ; Allah her şeyi ayrı ayrı yaratmıştır. İnsanların hiç biri bir başkasına benzemez. Sesleri ayrı sûratleri ayrı, genleri ayrı, parmak izleri ayrıdır. Hiçbir kar tanesinin başka bir kar tanesine benzemediği tespit edilmiştir.

Peygamber (as) şöyle der:

“Kim Allah dan başka ilah olmadığına, benim Allah’ın kulu ve

Peygamberi olduğuna inanırsa, Allah onu cehennem ateşinden korur.“ (Age :1/27)

Allah anılırken şöyle anarız: “Allah celle celalühü” veya “Allahü Teâlâ” deriz.

Tanrı kelimesi, Allah kelimesinin yerini tutmaz. Tanrı da çokluk vardır. Meselâ; yunan tanırları gibi.

Kur’an da: “Allah ile birlikte başka tanrılar edinme. Sonra kınanmış ve terk edilmiş olarak kalırsın.” (İsra :22)  buyrulur.

Bazı şeyler sadece Allah’a yapılır, ondan başkasına yapılmaz. Bunlar şunlardır:

 • Secde ancak Allah’a yapılır,
 • Yardım ancak Allah dan istenir ve O’ndan beklenir.
 • Allah’tan başkasına kurban kesilmez.

-Allah’tan başkasına kulluk, ibadet yapılmaz.

-Allah’tan başkasına güvenip dayanılmaz. Yoksa şirke düşülmüş olur.

Şirk Allah’a ortak koşmaktır. Bu da en büyük günahtır.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.” Doğru.
 2. “Kaçanın anası ağlamaz.” Yanlış kötüye kötülüğe tepki gösterilmezse,

o zaman kaçmak istersin de kurtulamazsın.

 • BİR OLAY:

Bir yaz tatili camide yaz kursu açılır. Köyde her çocuk kursa gelir, ama zengin birinin çocuğu gelmez. Hoca, çocuğun babasına der ki: “Arkadaşları geliyor senin çocuk da gelse, bir şeyler öğrense…” Adam: ”Hoca bırak benim oğlanı, o mühendis olacak” der, göndermez. Çocuk büyür mühendis olur. İzmir de iş kurar.

Bir gün baba kanser olur. Ölür. Oğluna haber verirler. Delikanlı son model araba ile gelir, cenaze namazı için abdest almak ister. Ama abdest almasını beceremez. Oradakiler gülüşür. Mühendis bey sıvadığı, kolları indirir ve “Bu adam bana dinimi öğretmedi. Hakkımı helal etmiyorum. Namazını da Kılmıyorum” der, arabasına biner gider.

Din herkese lazımdır. Ölüye de lâzımdır, diriye de lazımdır. Zengine de fakire de lazımdır.

 • BİR DAVRANIŞ:

Kur’an ‘a karşı görevlerimiz nelerdir?

Önce Kur’an’ı okumasını öğrenmeliyiz ve başkalarının da öğrenmesini sağlamalıyız.

Kur’an’ın Türkçe anlamını okumalıyız. Ondaki emirleri yasakları yerine getirmeliyiz.

Kur’ana saygılı olmalıyız. Abdestsiz ellememeliyiz.

Kur’an’ı Allah indirmiştir. Onu okumak Allah’la konuşmak gibidir. Onun için fırsat buldukça Kur’an  okumalıyız. Ölmüşlerimizin ruhuna bağışlamalıyız.

Kur’an okunduğunu duyduğumuz zaman sessizce, saygı ile dinlemeliyiz.

Kur’an ‘da emredilen şeyleri hayatımızda yer vermeliyiz.

Eğer Kur’an’ı önümüze alırsak, o bizi yükseltir, arkamıza alırsak bizi alçaltır, bunu unutmamalıyız.

F- SAĞLIK İÇİN:

Bulaşıcı hastalıklara karşı ne yapılır?

 • Yakın durulmaz, uzak durulur.
 • Aynı bardak, aynı yemek kapları kullanılmaz.
 • Aynı havlu, mendil, tarak ve fırça kullanılmaz.
 • Sarılınmaz, öpülmez, mesafeli durulur.
 • Kan kardeşi olalım diye kanlar karıştırılmaz.

G- DİN BİLGİSİ:

Dört hak mezhep vardır. Mezhep, metot, görüş demektir. Ehil din alimlinin görüşleridir.

Her insan, dini kendisi anlayıp, yaşayamaz. O zaman herkese göre din olur.

Dinin doğru bilinip, doğru yaşanması zarureti vardır. Bunun için bir mezhebe göre dini hayat düzenlenir.

Mezhepler ikiye ayrılır:

a) İnançtaki mezhepler: 1- Maturidi Mezhebi: bu Mezhebi ebu Mansur Muhammed kurmuştur. Nasıl inanmamız gerektiğini Kur’an  ve sünnete dayanarak o günkü sapık kimselere karşı görüş ortaya koymuştur.

2- Eş’ari Mezhebi: Ali bin İsmail Eş’ari kurmuştur. Kur’an ve sünnete uygun görüşler ortaya koymuştur.

b) – Ameldeki mezhepler:

Dinin emirlerini nasıl yerine getireceğimiz konusunda görüşlerdir. Bunlar da dört tanedir.

 1. Hanefi Mezhebi: İmam-ı Azam Ebu Hanefi’nin görüşleridir.
 2. Şafi Mezhebi: İmam-ı şafi’nin görüşleridir.
 3. Maliki Mezhebi: İmam-ı Malik’in görüşleridir.
 4. Hanbeli Mezhebi: Ahmet bin Hanbel’in görüşlerinden oluşur.

Müslüman bunlardan birinin görüşlerine göre yaşar. Gerektiğin de mezhep değiştirebilir. Yalnız mezheplerden işine gelen şeyleri alamaz bir mezhebin görüşlerine göre hareket eder. Zorunlu hallerde mezhep taklidi yapılabilir.

H- BİR DUA EDELİM:

Ezan Duası:

(Allahümme Rabbe Hâzihi’d- da’vettittammeti ve’s-salâti’l kaimeti âti Muhammeden elvesilete     ve’l-fazilete ve’d-derâcete’r-rafiate ve’b’ashü mekâmen mahmuden ellezi ve’attehü inneke lâ tuhlifü’l-miâd)

Anlamı:

Ey ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi Allah’ım! Muhammed aleyhisselâma cennette en yüksek makamı, fazileti ve dereceyi ver. Ve kendisine vaat ettiğin en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Çünkü sen vadini yerine getirirsin.

I- BİR DUA EZBERLEYELİM:

Ettehiyyatü tekrar

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir