Üç vaktin farzları, ilk iki rekât neden sesli okunur?

Sabahın farzı, akşamın ilk iki rekâtı ve yatsının farzının ilk iki rekâtında cemaatle kılarken sesli okumak vaciptir.

Öğle, ikindinin farzlarında da içten okumak vaciptir.

Başta peygamberimiz hepsini sesli okurdu. Müşrikler dinler, ayetlerle alay ederdi. Bu da Müslümanları rahatsız ediyordu. İsra suresinin 110. Ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü gündüz içten, gece dıştan okumaya başladı.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir