ÜÇ AYLARDA NELER YAPABİLİRİZ?

 • Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderenin Allah ta kıyamet günü ihtiyacını giderecektir.

İnancımıza göre, komşusu aç iken tok yatan Müslüman sayılmaz.

Kur’an da “ Sen ver bende sana vereyim” (Sebe: 39) buyruluyor.

-Sadakalar, ihsan, ikram ve de en önemlisi zekatımız verilmelidir. Veren Allah’a ver.

Bir kutsi hadiste Peygamberimiz: “ İhtiyaç sahiplerine veren bana vermiş olur” buyuruyor.

-Kaza namaz borcu olan, borcunu ödemelidir. Bu ondan mutlak istenecektir. Namaz fidyesi olmayan tek ibadettir. Nafile namazlar aksatılmamalıdır. Kuşluk, Evvabin, tehetcüt ve tesbih namazları bizi Allah’a yaklaştıracaktır. Allah “ kulum en çok bana nafilelerle yaklaşsın” buyurur.

Kafire münafığa benzemekten, kafir işi ,münafık işi işlemekten kaçınılmalıdır. Bir İslam büyüğüne sormuşlar:

 • Namaz kılmayan kafir olur mu?
 • Olmaz, olmaz ama kafirde namaz kılmaz demiş.
 • Oruç borcu olanlar, oruçlarını tutmalıdır. Olmayanlar nafile oruç tutmalıdır.
 • Bol bol Allah’ın kelamı Kur’an’ı okumalıyız. Bilmiyorsak öğrenmeliyiz öğretmeliyiz.

 Peygamberimiz “En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” buyuruyor.

 Kıyamet gününde Kur’an , öğrenene, öğretene şefaatte bulunacaktır.

 Meal okumak ihmal edilmemelidir.

 Bu arada ölmüşler unutulmamalıdır. Okunan hatimler, yasinler onların ruhlarına bağışlanmalıdır. Onlar yakınlarından bir şeyler bekler, gönderilirse sevinirler, azapları azalır, günahları bağışlanır.

 • Günahlarımıza bol bol tevbe etmeliyiz.

 Tevbe her kula vaciptir. Her günahtan sonra tevbe edilmelidir. İyilik yapılmalıdır. Kur’an da “ iyilikler, kötülükleri götürür” (Hud:114) buyruluyor.

 Günah, tevbe edilmezse kalbi karartır.

 Allah “ yok mu tevbe eden günahlarını affedeyim “ diyor. Günah kula karşı işlendiyse; hakkın iadesinden sonra helalleşmek gerekir. Hak, musalla taşına bırakılmamalıdır. Ahirete bırakılmamalıdır.

 • Bol bol dua edilmelidir. Allah “ dua edin, kabul edeyim” diyor. Hiçbir dua karşılıksız kalmaz. Ancak;
 • Duaya inanmayanın,
 • İnancı yaşamayanın,
 • Allah’ın rahmetinden ümit kesenin, – Haram lokma yiyenin,
 • Günahta ısrar edenin duası kabul olmaz.

Dua belayı defeder, dua müminin silahıdır, dua ibadettir.

 • Sürekli Cenab-ı Allah a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz. Bir tek nimetin, bir organın şükrü eda edilemez. Allah şükredenin şükrünü arttırır. Şükretmeyenin derdini arttırır.
 • Her zaman zikretmeliyiz. Allah’ı ananı Allah da daha çok daha güzel anar.
 • Kur’an da “ Allah ı sabah akşam zikret, gafillerden olma”

(A’raf:205)

 • “ Kalpler Allah ı anmakla huzura erişir”( Rad:28) buyrulur.
 • Peygamberimiz(sa) “Allah’ı zikredenle zikretmeyenin hali, ölü ve diri gibidir” (Risalihın:1463) demiştir.
 • Bu aylarda çocuklarımızla da daha fazla ilgilenmeliyiz. üç aylar, manevi değerlerimizi kazanmak için çok güzel bir fırsattır.

Yaşayıp göstermek, örnek olmak en etkili eğitim metodudur.

 • Üç aylarda ölülerimizin de unutulmaması lazımdır. Ölenlerin ardından iyilik ulaşır. Ölenlerin borcu varsa, ödenirse, azaptan kurtulur.
 • Ölenin ardından yapılan hayır, okunan Fatiha, Yasin onu sevindirir, rahatlatır.

Yemin kefareti, oruç kefareti varsa, zekat borcu varsa ödenirse borçtan kurtulur.

Bizim üzerimizde hakkı olanlar için hatim indirilebilir. Sevabı ona bağışlanır.

Peygamberimiz (as) şöyle buyurur:

 “Ölenlerimiz için Yasin okuyun, azabı hafifler” (Ramuz el ehadis:79/4)

 “Kabirde ki boğulmak üzeredir dua bekler. Dua edilirse, sevinir.”(Age:368/10)

 • Üç aylar değişeceğimiz birçok şeyi de değiştireceğimiz aylardır. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.

Birçok insanın üç aylardan kandillerden haberi olmuyor. Peygamberimiz haber veriyor:

 • “Kıyamet gününde öncelikle beş şeyin sorusu sorulacaktır” 1- Hayatını nerede ne şekilde geçirdin?
 • Bilgini nerede kullandın?
 • Malını nereden kazandın?
 • Malını nerelere harcadın?
 • Gençliğini sağlığını ne şekilde yıprattın? (Tirmizi kıyamet:2532)
 • “Allah azabı en hafif olana soracak:
 • Eğer dünya senin olsaydı, bu azaptan kurtulmak için onu verir miydin?
 • Evet der. Tekrar ona:
 • Senden dünya da daha azı istenmişti, denir” (Hadis

Ans:14/223)

Az ateşle yemek pişmez. Cennet isteyen, cennet için çalışmazsa cennetlik olur mu?

Kabir soracak “bana ne getirdin?” Sırattan kolay geçilmeyecek.

Pişman olunca bir fırsat daha istenince “El’en” şimdi mi aklın başına geldi” denilecek!

Bu yolun dönüşü yok. Allah şimdiden uyarıyor.

 • Fe eyne teznebun”: Yolculuk nereye? Diyor. Eğer kurtulanlardan olmak istiyorsak 

Yolumuzu şimdiden doğrultmalıyız.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir