TÜTÜNÜN TARİHÇESİ

Tütün dünyanın en hızlı yayılan salgınıdır. Tütünün ilk vatanı Amerika’dır.

Amerika’ya gelen göçmenler, kaşifler tütünü buradan başka ülkelere götürmüşlerdir.

16. yy da dünyaya yayılmıştır. Türkiye’de tütün 1601’de ekilmeye başlanmıştır.

4. Murat, tütünün içilmesine yasak koymuş, nice insanları da cezalandırmıştır.

Daha sonra gelişmiş ülkeler mücadele ederken, az gelişmiş ülkeler Pazar haline gelmiştir.

4. Murat bir yandan sigara içimini suç sayıp ceza koyarken diğer yandan camilerde vaazlar verdirip, tütün aleyhindeki fetvaları camilere astırmıştır. Padişah iki sebepten yasaklamıştır. Başta kötü kokusu, diğeri de sebep olduğu yangınlardır.

Katip Çelebi 4. Murat’ın tütünle mücadelesini şöyle anlatıyor:

“Sultan Muradı Rabi asrının sonlarında kötülüklerin kapılarını kapamak için kahvehaneleri kapattığı gibi yangınlar çıktığı için tütüne de yasak getirmişti. Halk, yasağı dinlemediğinden Hünkar buyruğuna aykırı gitmek suçundan içenleri cezalandırmak gerekti. Giderek kişi yasak nesnenin üzerine daha çok düşer dediklerince, içmeye hırs ve rağbet artıp bu suçtan nice adem yokluk ülkesine gönderildi…” (Bilim ve Teknik Dergisi c.15)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir