TÜRK TARİHİNDE ÇOK EVLİLİK

            Türk tarihinde birden fazla evlilik yaygın olmamakla beraber, yer yer az da olsa görülen bir husustur.

            Meselâ ; Hunlarda evli iken kuma adıyla yeni evlilikler yapılabilirdi.Hâli vakti yerinde olanlar, istedikleri kadar kuma alabilirlerdi.Diğer bölgelerde varlık sahibi Türklerin birden fazla evlendiği görülmüştür.İslâm’dan sonra ise ; İslâm’ın koyduğu şartları kusursuz yerine getiremeyiz endişesiyle çok evlilikten kaçınılmıştır.Zinaya düşme korkusu ile  de diğer toplumlarda görülen gayrimeşru ilişkilere asla girilmemiştir.

İSLÂM’DAN ÖNCEKİ ARAPLARDA DURUM

            İslâm’dan önce Araplarda çok evlilik, yaygın olan bir âdetti.Hatta sınır yoktu. Çünkü kadın, zevk aracı ve ticaret malı idi.Bu yüzden mazbut aileler, kızımız kötü olmasın diye kızlarını gömüyorlardı.  

            Araplarda boşanma da , bir kurala bağlı değildi. Dileyen dilediği ile ilişki kurabilirdi  ve her an ayrılabilirdi.  

            Birden fazla evliliği engelleyen bir kuralda yoktu.Kabile reisinin sınırsız hakkı vardı. Bu durum Müslüman olmayan Araplarda uzun süre devam etmiştir.

            Meselâ ; Nijerya’nın 144 yaşındaki Kralı 3 Kasım 1969’da ölünce geriye 50 karısı, 200 çocuğu, 2000 kadar torunu kalmıştır.  

            Yemen’de birden fazla kadınla evlenme, 23 Ocak 1974 tarihine kadar devam etmiştir.

            İslâm’dan önce kadın, çok erkekle evlenebilirdi, eş değiştirebilir, geçici olarak evlenilebilirdi. Eşler, sunulabilir, satılabilirdi.  

            İslâm gelince, Peygamber, sınırlandırma yoluna gitmiştir.Meselâ Gaylan adında Sakifli biri, Müslüman olduğunda on kadınla evli idi, ona :  

  • Bunlardan dört tanesini seç, diğerlerinden ayrıl” demiştir. (Yusuf El Kardaviİslâm’da Helâl Haram, S. 196) + (İslâm Fıkhı Ans. :9/134)              Araplarda :  
  • Muta nikâhı vardı.
  • Gürbüz çocuk için başkası ile olunurdu.  
  • İki çift, eş değiştirirdi.  
  • Metres hayatı vardı.  
  • Kadın dokuza kadar erkekle evlenebilirdi.  
  • Kadın, kapısına bayrak asıp istediği kadar erkek kabul edebilirdi. (E. Rıdvan- Peygamber Niçin Çok Evlendi S.36-37)  

            Demek ki çok evlilik İslâm’ın icadı değildir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir