Tövbede Neler Söylenmelidir?

  1. Mübarek yerlerde, mübarek zamanlarda bilhassa namazlardan sonra ve hayırlı bir iş yaptıktan sonra günahlar hatırlanıp tövbe edilmelidir.
  2. Ağzı dualı Allah’ın sevgili kullarının duaları alınmalıdır. Peygamberimiz ve Evliyaullah vesile kılınmalıdır.

Kur’an’da : ―Allah’ın rahmetine yaklaşmaya yol arayın‖ buyruluyor. (Maida:35)

Büyüklerimiz vesile kılınabileceği ifade ediliyor. Yalnız türbelere koşup oralarda istekte bulunulmaz.

  • Birde hayır hasenet yapıldıktan sonra, sadaka dağıtıldıktan sonra tövbe edilmelidir. Çünkü Cenab-ı Allah ―İüphesiz iyilikler, kötülükleri yok eder‖ (Hud:114) buyuruyor.
  • Namazlardan önce ve sonra 3 defa ―Estağfirullah‖ denmelidir. 3 defa da ―Allahümme ecirna minennar‖ yani : ―Allah‘ım beni Cehennem ateşinden koru‖ denmelidir.
  • ―Allahümme inneke afüvvün kerimun tuhubbul affe fağfuanni‖
  • ―Allahümme mağfirli velivalideyye velil mü‘minine yevme yegumul hisab‖ denilerek, Allah’tan af istenmelidir.

Ben bunları biliyorum dersen allahım beni affet demesini demi bilmiyorsun. ―Affet beni Allah‘ım‖ dersin.

Tövbe, devamlı olmalıdır. İp kuyu taşını biçer. Damlalar mermeri deler, neden? Kuvvetli olduğundan mı? Hayır. Devamlı olduğundan.

İbadette az da olsa devamlılık esastır. Duada tövbe de devamlılık esastır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir