Tövbe Etmek Her Kula Vaciptir

Cenab-ı Allah Kur’an’ı Kerim de :

  • ―Rabbınızdan af dileyin, sonra O‘na tövbe edin‖ (Hûd:3)
  • ―Ey Mü‘minler! Hepiniz Allah‘a tövbe edin. Ta ki korktuğunuzdan emin ve umduğunuza nâil olasınız.‖ (Nur:31) buyurur.

Hz. peygamber :

―En hayırlınız, tekrar tekrar günah işlediği halde tövbe edendir.‖ (K.Sitte:11/280) buyurmuş, bütün günahlarının af olunduğu bildirilmesine rağmen günde 100 defa tövbe ettiğini bildirmiştir.

Günah işlese de işlemese de günahı küçük olsa da büyük olsa da kula tövbe etmek vaciptir. Allah : ―Tövbe edin‖ diyor.

Ayrıca tövbe edeyim diye günah işlenmez. Günah işlemeden de tövbe edilir. İşte o zamanda Allah onu günah işlemekten korur. ―Günah işleyince tövbe edeyim‖ demek Allah’a kulluk edebine yakışmaz. ―Benim günahım yok, niye edeyim‖ demek, büyük günahtır. Çünkü günahsız kul olmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir