Tövbe Eden Günahsız Gibidir

Hz. peygamber (s.a.) :  ―Günahlarından dolayı tövbe eden, günahsız gibidir.‖ (Ramuz el Hadis:196/12) buyurur.

―Tövbe, günahları yıkar, iyilikler kötülükleri giderir. (Age:96/10)

Kur’an’da : ―Elbette Allah çokça tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.‖ (Bakara:222) buyrulur.

Peygamberimiz : ―Günahlarınız semaya ulaşacak kadar çok da olsa, arkadan tövbe etmiş iseniz günahınız mutlaka affedilir.‖ (K. Sitte:17/627) der.

Bir ateistin, bir kafirin, tövbesi ve İslâm oluşu ile bütün günahları af olunur. Anasından doğmuş gibi olunur.

Peygamberimizin bir müjdesini daha burada zikredelim :

―Kim la ilâhe illallhü vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala küllişeyin kadir diye günde 100 defa derse, ona on köle azat etmiş sevabı verilir. Ayrıca lehine 100 sevap yazılır. 100 günah da silinir. Bundan başka şeytanın şerrinden üç gün muhafaza olunur.‖

Kim günde 100 defa : ―Sübhanellahi velhamdülillahi velailâhe illallahü vallahü ekber vele havle vele kuvvete illa billahil aliyyil azim‖ derse, hataları deniz köpüğü kadarda olsa af olunur. (K. Sitte:6/121) buyurmuştur.

Allah Rasulü günah işleyen bir kadından bahseder. Kadın, pişman olmuş, cezasını çekmiştir. Cenaze namazı kılındıktan sonra ―Meleklerden ayak basacak yer yoktu. O öyle bir pişmanlık duymuş, öyle bir tövbe etmişti ki, 70 Medineli müslümanı kurtaracak halde idi‖ demiştir.

Hz. Ömer (r.a.) öyle bir tövbe etmişti ki, herşey değişiverdi.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir