TIRNAK KESME

 Tırnak temizliği en önemli temizliklerden biridir. Tırnakların kesilmesi, temizliği, sağlık açısından da çok önemlidir.

      Ebu Derda’nın naklettiği bir hadiste Rasûlullah (sav) şöyle buyurur:

 • “Dört çeşit temizlik vardır. Bıyıkları kısaltmak, kasıkları temizlemek, misvak kullanmak ve tırnakları kesmek.” (Ramuz el-Ehadis:221/1)
 • *               *

      Bir gün Hz.Ali (ra)a Peygamber (as) şöyle demiştir:

 • “Ey Ali! Uzayan tırnaklarını kes! Zira zararlı yaratıklar tırnaklar içinde barınır.” (A.Karabulut, Tıbb-ı Nebevi Ans:2/525)
 • *               *

      Abdullah İbni Beşir (ra) Nebi (sav)in şöyle buyurduğunu nakleder:

 • Tırnakları kesin ve gömün. Parmak aralarını temizleyin. Ağzınızı yemek artıklarından temizleyin ve misvaklayın. Benim yanıma dişi sarı ve ağzı kokar halde gelmeyin. (Ramuz elEhadis:335/4)
 • *               *

      Bir hadislerinde de şöyle buyurur:

 • “Kim, kasığını tıraş etmez, tırnaklarını kesmezse, bıyıklarını kısaltmazsa, o bizim sünnetimizden uzaktır.” (Müsned:410)
 • *               *

      Cabır (ra) şöyle der:

 • “Allah Rasulü buyurdu ki: Kan, saç ve tırnakları toprağa gömün.” (Ramuz elEhadis:22/4)
 • *               *

Ebu Vasıl (ra) şöyle der:

 • Tırnaklarım uzamıştı. Peygamber (as) ile musafaha ettim, bana şöyle dedi: „Sizden öyleleri var ki, gökten gelen haberlerle ilgilenir halbuki tırnakları yırtıcı kuş tırnağı gibi uzamıştır. Diplerinde cünüplük, kir, pas ve pislik vardır.’ (İbni Hanbel:5/427)
 • *               *

 Görülüyor ki 14 asır evvel peygamber (as) ın bize verdiği emir ve tavsiyelerinin her bireri birer sağlık kuralı olarak altın harflerle yazılıp asılmaya değer sözlerdir. Peygamber (as) ın tırnak diplerindeki barınan mikroplara kadar haber vermesi, onun vahye göre konuştuğunun ve hak peygamber oluşunun delilidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir