Tilavet Secdesi

Kur’an-ı Kerim’de 14 secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellefe secde yapmak vacip olur. Ayrıca secde ayetinin anlamını okuyan veya dinleyen kimsede secde etmelidir.  

Secde ayetini okuyan da dinleyenlere secde ayetini hatırlatmalıdır.

Secde niyetiyle (eller kaldırılmadan) “Allahu ekber” denir. Secdeye varılır. üç defa: “Sübhane Rabbiye’l a’la” denir. Sonra “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır. Ayağa kalkarken “Gufrâneke Rabbenâ ve ileykel – masir ” denir.  

Secde ayetinin bulunduğu sureler ve ayetler şunlardır:

A’raf suresi 206. ayet

Râd suresi 15. ayet

Nahl suresi 50. ayet

İsra suresi 109. ayet

Meryem suresi 25. ayet

Hacc suresi 18. ayet

Furkeyn suresi 60. ayet

Nelm suresi 25. ayet

Secde suresi 15. ayet

Sâd suresi 24. ayet

Fussılet suresi 37. ayet

Necm suresi 62. ayet

İnşikâk suresi 20. ayet

Alak suresi 19. ayet

Bu secdelerin farz, vacip ve sünnet olanları vardır.

Peygamber (a.s) şöyle buyurur:

“Ademoğlu secde ayetini okuyup secde edince şeytan ağlar: (Vay benim halime! Ademoğlu secde etmekle emrolundu hemen secde etti; cenneti hak etti. Ben secde etmedim; cehennemi hak ettim der.) ” (Müslim, İman: 35) Secde ayetlerinde:

  1. “Secde et” emri vardır. Ya da;
  2. Her şeyin Allah’ı secde ettiği bildiriliyor. Veya;
  3. İnançsızların secde etmekten kaçındığından söz ediliyor.

Bunun için secde ayetini okuyan veya duyan ebdestli ise hemen secde eder. Abdesti yoksa abdest alınca secde eder. Hayız ve nifaslı olan, temizlenince secde eder. Böylece secde emrine itiat edilmiş olur. Secde edenlerden olur. En önemlisi de secde etmeyenlere muhalif hareket etmiş olur. Namazda secde ayetini okuyan, namazın bitiminde secde eder.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir