TİLÂVET SECDESİ

Kur‘anda 14 secde âyeti vardır. Bunları okuyan, dinleyen secde eder.

Secde için kıbleye dönülüp, niyet edilir, tekbirle secdeye gidilir. Üç defa: ―Sübhane Rabbiyel a‘la‖ der ayağa kalkılır.

Secde tek yapılır.

Kalkarken de ―Gufraneke ve ileykel masır‖ denir. Okuduğunun farkına varmayan secde etmediği için sorumlu olmaz. Dinleyen içinde böyledir.

Bu secdeler farz, vacip ve sünnet olanları vardır.

Peygamber (a.s.) şöyle buyurur:

―Ademoğlu secde ayetini okuyup secde edince şeytan ağlar: <vay benim halime!

Ademoğlu secde etmekle emrolundu hemen secde etti; cenneti hak ettim. Ben secde etmedim; cehennemi hak ettim der. >‖ (Müslim, İman:35)

Secde ayetlerinde:

  1. ―Secde et‖ emri vardır. Ya da;
  2. Her şeyin Allah‘ı secde ettiği bildiriliyor. Veya;
  3. İnançsızların secde etmekten kaçındığından söz ediliyor

Bunun için secde ayetini okuyan veya duyan abdestli ise hemen secde eder. Abdesti yoksa abdest alınca secde eder. Hayız ve nifaslı olan, temizlenince secde eder. Böylece secde emrine itiat etmiş olur. Secde edenlerden olur. En önemlisi de secde etmeyenlere muhalif hareket etmiş olur.

Namazda secde ayetini okuyan, namazın bitiminde secde eder.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir