TİCARET MALININ ZEKÂTI

Ticaret malı zekâta tabidir. Alındığı veya satılacağı fiyattan değil,şartlar tamam olunca ki değerinden zekât-ı verilir.

            Satılmayan mal, her sene zekâta tabiidir.

            Alacağın zekâtı, kesin gelecekse verilir, şüpheli ise tahsil edildikten sonra verilir.

            Çek keserek, senet vererek zekât verilebilir.

Borcunu ödemeyene o borç zekât olarak tutulabilir mi? Hanefilere göre o mal elinde ise olur.

            Çalınmış, kaybolmuş, ödenmemiş bir mal yıllar sonra bulunsa önceki yıllara ait zekâtı verilmez.

            Geçimini zor temin eden küçük esnaf zekât vermez.

            Borcu olan esnaf, borcu kadar mal düşer kalanın zekâtını verir.

            Batak mal zekât olarak tutulmaz.

            Ticaret malı, diğer, para ve mallarla birleştirilir, zekât tamamından verilir.

            Zekât, mal olarak verilecekse, verilen kişinin o mala ihtiyacı olması lâzımdır.

            Zekâtta hile olmaz. Sene dolmadan baba oğula, oğul babaya malı devrederek zekâtten kurtulunmaz.

            Zekât, mal olarak da verilir. En kötüsü, satılmayanı zekât olarak verilmeye kalkılırsa, zekât olmaz. Ortasından verilecektir. İşe yarayan verilir.

            Malının zekâtını hesaplamak da şüphesi olan tereddüde düşen ne yapar? İki bilir kişi tayin eder, benim şunum, şunum var. Benim zekâtımı hesap ediverin, der.

            Bankadaki paranın zekâtı olur mu? Para bankaya yatırılmakla hata edilmiştir. Bu konuda Finans Kurumları tercih edilmelidir.

            Bankaya yatırılan da maldır. Fakat faizi müslümanın malı değildir. Bir an önce elden çıkarılması gereken maldır. Haramın zekâtı olmaz. Önce paranın temizlenmesi gerekir.

            Büyüklerimiz : ―Haramdan hayır olmaz. Haramdan hayır beklenmez, beklenirse günah olur.‖ demişlerdir. Bir de haramla ibadet yapılmaz.

            Meşru olmayan malın zekâtı olmaz. Mal çalıntı malı ise, kumardan, faizden, fuhuştan, içkiden elde edilen malın zekâtı olmaz.böyle malla hacca da gidilmez. Peki ne yapılır? İhtiyaç sahiplerine dağıtılır, sevap beklenmez.

            Birde şu husus var ki, böyle paralar helal parada karıştıysa, o paranın zekâtı verilir.

            Başkasına ait malın, paranın zekâtı da olmaz. O hak mutlaka iade edilmelidir.

            Piyango gibi yollarla gelen parada kumar parasıdır. Zekâtı olmaz, onunla camide yapılmaz. Hayırda olmaz.

            Ancak helal ve meşru kazancın, alınterinin zekâtı vardır. Çünkü zekât ibadettir. İbadet de helal para ile olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir