TEVHİDİN MANASI NEDİR?

Müslüman ise : “La  ilahe illallah”, “Eşhedü enla ilahe illallah” demekle başlar. “Allah birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Kimseye muhtaç değildir. O, doğrulmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur” der.

  Tevhidin manası şudur :

  • Allah vardır, birdir, ondan başka tanrı yoktur.
  • Herşeyi yaratan yaşatan, yok edecek sonrada diriltecek olan Allah’tır.  
  • Her şeyin idaresi Allah’a aittir.
  • Allah’tan başkası ibadete layık değildir.
  • Yardım eden kurtaracak olan Allah’tır.
  • O, güvenilecek dayanılacak tek varlıktır. Müslüman, iman etti mi tağutu red edecek, terk edecektir. Nedir tağut ? Tağut :

sapık, zorba,  İeytan, sapıtan, şeytani güç, Allah yolundan alıkoyan demektir.

  Kur’an da : “Allah’a kulluk edin. Tağuttan sakının” ( Nahl : 36 )  

  “Kim Tağutu red edip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır” ( Bakara : 256 ) buyurulur.

  Sahabe çocuklarına “Allah’a iman ettim, Tağutu red ettim” sözünü öğretirlerdi. Öğrendikleri ilk söz bu olurdu.

  Peygamber (as) : “çocuklarınıza ilk önce “la ilahe illallah”ı öğretin. Ölmek üzere olana da “la ilahe illallah”ı telkin edin” buyurmuştur. ( Müslim Cenaiz : 1 )  

  Peygamber (as)’a bir gün şöyle sorulmuştur :  

  • İslam nedir ? cevap:
  • İslam, tek olan, ortağı olmayan, Allah’a kulluk etmektir, olmuştur.

Bir hadislerinde de şöyle buyurur : “ Ben ve benden önceki peygamberlerin en önemli çağrısı, bir olan eşi ortağı bulunmayan Allah’tan başka tanrı yoktur” sözüdür. ( Tirmizi Davat : 122 )  

Kur’an’da da : “ Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona : “Benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin” diye vahyetmiş olmayalım” ( Enbiya : 25 ) diye bildirilmiştir.

-“Allah’tan başka bir ilah edinme!” ( İsra : 22 ) diye de emredilmiştir.

İşte Müslüman, inandım diyorsa, Allah’tan başka varlığa yönelmeyecektir.  

Mekke’nin fethinde kelime-i şahadet getirerek Peygamberden biat alan her Müslüman, Kabe’deki, gönlündeki ve evindeki putları birer birer temizlemiştir. Bizimde imanda, ibadette ve hayatta Allah’tan gayrisini silip atmadan gerçek mümin olamayacağımız bildirilmiştir.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir