TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Bu namaz, sevabı bol olan bir namazdır. Her zaman kılınabilir. Bilhassa mübarek gecelerde kılmak adet olmuştur.

Tesbih namazı dört rekâttır. İkişer ikişer kılınır. Yalnız kılınabileceğini gibi cemaatle de kılınır.

Toplam 300 defa: “Subhanellâhi velhamdülillâhi ve la ilâhe illallahü vallahü ekber. Vela havle velâ guvvete illa billahil aliyyil azim” denir.  

Tesbih namazı kılacak olan kimse:

  • Niyet eder, “Allahu ekber” der. Sübhanekeyi okur, 15 defa tesbihi söyler.
  • Euzu besmele çeker, fatihayı okur bir de sure okur 10 defa tesbih söyler.
  • Rükuya varır, üç defa “Subhane rabbiye’l azim” dedikten sonra 10 defa tesbih söyler.
  • “Semi Allahülimen hamideh. Rabbena lekel hamd” der dikilir. 10 defa tesbih söyler.
  • “Allahu ekber” deyip secdeye varır üç defa: “Sübhane Rabbiye’l a’la” der. 10 defa tesbih söyler.
  • “Allahu ekber” der oturur 10 defa tesbih söyler.
  • “Allahu ekber” der secdeye varır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’l a’la” der. 10 defa tesbih söyler. İkinci rekâta kalkar. İkinci rekâtı da aynı şekilde kılar oturur selam verir. Bundan sonraki iki rekâtı da aynen tekrar eder.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir